Gia Đình | Chứng Nhân, Chủ Đề Chính Của Oneway Media 2014

Oneway.vn: Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, mỗi thế hệ, là một xã hội thu nhỏ mà qua đó mỗi người được chăm sóc, dạy dỗ, che chở, yêu thương và phát triển nhân cách cũng như những phẩm chất cần thiết để bước vào đời.

oneway

Trong bối cảnh hiện nay, trước sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, đô thị hóa, công nghiệp hóa, gia đình Việt Nam có những biến đổi rất lớn. Bên cạnh những giá trị mới được tiếp thu, hình thành, xuất hiện; nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam cũng đang dần dần mai một đi.

Một vấn đề đáng báo động là tình trạng ly hôn tăng lên rất nhanh các năm trở lại đây, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Các gia đình Việt Nam hiện nay đứng trước nguy cơ tan vỡ và ly hôn rất cao vì nhiều nguyên nhân, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của con cái trong các gia đình này. Rất nhiều thanh thiếu niên vướng vào tệ nạn xã hội, và thật đáng buồn vì hầu hết các em đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình có sự đổ vỡ trong mối quan hệ của cha mẹ. Các em không nhận được tình yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục của cha mẹ. Cha mẹ mâu thuẫn, ly thân hoặc ly hôn, là những lý do thường gặp nhất khi tìm hiểu về cuộc đời của các thanh thiếu niên vướng vào tệ nạn xã hội.

oneway3

Tình trạng ly hôn, bạo hành gia đình gia tăng; chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, hưởng thụ có xu hướng tăng lên… Những hạn chế này đang làm cho nhiều người có nguy cơ rơi vào khủng hoảng, làm cho nền tảng xã hội thiếu vững chắc.

Thực trạng các gia đình Việt Nam chúng ta hiện nay là như vậy. Vậy các gia đình Cơ Đốc thì như thế nào? Nếp sống Cơ Đốc có được bày tỏ qua gia đình của chúng ta?

Gia đình Cơ Đốc là nơi phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ, là sự bày tỏ một cách rõ ràng nếp sống tin kính, ảnh hưởng đến xã hội; là nơi mà bài học về sự yêu thương và vâng phục của Chúa Giê-xu được bày tỏ một cách rõ ràng, cụ thể và tinh tế thông qua đời sống ảnh hưởng của từng thành viên trong gia đình, với các mối quan hệ xã hội của họ trong cuộc sống hằng ngày. Chúa đặt để qua gia đình Cơ Đốc tình yêu của Ngài được bày tỏ qua nhiều khía cạnh về đời sống của mỗi thành viên trong gia đình. Gia đình Cơ Đốc là một nơi mà các thành viên trong gia đình đều kính sợ Chúa và vâng theo mạng lịnh của Ngài, đồng đi với Chúa trong cuộc sống này. Chúng ta thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với nhau và đối với những người ngoài. Chúng ta học cách hi sinh và cầu nguyện cho nhau trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống.

oneway4

Các gia đình Cơ Đốc hiện nay cũng đang chịu sự tác động và những ảnh hưởng của xã hội thông qua nhiều phương diện của cuộc sống. Gia đình chúng ta có vững mạnh trong Chúa và bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa không? Làm sao đế gia đình chúng ta không bị những ảnh hưởng không đúng với lời dạy của Chúa làm chúng ta suy yếu mà chúng ta còn có thể ảnh hưởng ngược lại nếp sống của một gia đình tin kính Đức Chúa Trời đến xã hội và phản chiếu tình yêu của Ngài?

Gia đình của mỗi người trong chúng ta có đang là ánh sáng chiếu ra thế giới này, xã hội này? Còn rất nhiều người, rất nhiều gia đình chưa biết đến tình yêu của Chúa, họ vẫn còn đang chìm ngập trong đau khổ và thất vọng, đời sống không có ý nghĩa gì khi gia đình không có một nguồn hi vọng gì cho tương lai. Gia đình chúng ta cũng là một phần của đại gia đình lớn là hội thánh Chúa, vậy chúng ta vững mạnh trong đức tin, sống bày tỏ Chúa trong gia đình và với xã hội thì hội thánh mới phát triển và thực hiện tốt đại mạng lệnh Chúa giao cho chúng ta.

oneway10

Oneway Media mong muốn được giới thiệu đến quý thính giả chủ đề của năm 2014 là “Xây dựng gia đình Cơ Đốc làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu”. Với chủ đề lớn của năm nay, Oneway Media mong muốn được cùng quý thính giả chia sẻ những kinh nghiệm của việc làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế Giê-xu qua việc xây dựng gia đình của chính mình.

Với đề tài lớn này Oneway Media hướng đến một số khía cạnh của một gia đình là chứng nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu: Gia đình chúng ta nếu muốn trở thành chứng nhân cho Chúa trong nơi chúng ta đang sống chúng ta trước tiên mỗi người trong gia đình chúng ta phải có mối tương giao mật thiết với Chúa và nhận lãnh trách nhiệm Chúa giao cho mình. Kế đến, gia đình phải có sự thông công với nhau, sống với nhau trong mối quan hệ yêu thương và trong sự tể trị của Chúa. Kế đến nữa chúng ta cần sống bày tỏ nếp sống Cơ Đốc với hội thánh là những anh chị em cũng niềm tin với mình. Và cuối cùng chúng ta sẽ bày tỏ tình yêu thương của Chúa với mọi người là những người sống xung quanh gia đình chúng ta.

oneway5

Với mỗi khía cạnh trên, Oneway Media chia thành 4 chủ đề dành cho mỗi quý, mời quý thính giả ghé qua  chủ đề của từng quý:

Quý 1:  “Khởi đầu với Chúa”

Mỗi thành viên trong gia đình có mối tương giao và kinh nghiệm Chúa như thế nào. Chúa dạy dỗ chúng ta ra sao về mạng lịnh mà Ngài ban cho chúng ta.

oneway7

Quý 2:  “Gia đình hiệp nhất”

Mỗi người chúng ta cần sống bày tỏ những đức tính mà Chúa muốn chúng ta sống; và có trách nhiệm với vai trò, vị trí của mình trong gia đình.

Quý 3:  “Tế bào thuộc linh”

Gia đình chúng ta cũng cần có mối liên hệ mất thiết với hội thánh là nơi có anh chị em trong Chúa, nơi có sự khích lệ, gây dựng và cầu thay cho gia đình mình.

oneway8

Quý 4:  “Chia sẻ yêu thương”

Gia đình chúng ta cùng sống bày tỏ ơn thương xót, sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu và tình yêu của Ngài đến với đồng bào chúng ta là những người sống xung quanh gia đình chúng ta.

oneway9

Trong tất cả các chương trình của Oneway Radio, Oneway TV, Edukids Oneway Media hi vọng quý thính giả khắp nơi hãy cùng cộng tác với chúng tôi qua việc lắng nghe, xem, đọc, tham gia thảo luận cũng như phản hồi các bài viết về các chủ đề, những chia sẻ, những câu chuyện về cuộc sống gia đình, của gia đình mình với những người xung quanh, mối quan hệ với Chuá và với nhau cũng như những kinh nghiệm làm chứng nhân cho Chúa của quý vị, của gia đình quí vị.

oneway1

Oneway Media mong rằng mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được Chúa thúc giục rao truyền danh Ngài ra trên đất. Oneway Media tin rằng gia đình của quý vị chắc chắn đã và đang thực hiện điều Chúa truyền dạy chúng ta. Oneway Media tha thiết mong quý vị cộng tác, cùng chia sẻ về gia đình và về đời sống chứng nhân của gia đình quý vị để chúng ta cùng gây dựng, khích lệ nhau, và cầu thay cho nhau trên con đường theo Chúa và truyền rao danh Ngài.

Ban Biên Tập Oneway Media

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *