Hệ Phái Nào Cho Phép Hôn Nhân Đồng Tính Chính Là Hội Thánh Của Satan

Oneway.vn: Sau quyết định gần đây của Hội Thánh Trưởng Lão Hoa Kỳ (PCUSA) cho phép hôn nhân đồng tính, mục sư nổi tiếng John MacArthur, diễn giả chương trình phát thanh “Grace to You,” đã có lời lên án rất nặng “những Hội Thánh lầm lạc” vì họ đã bỏ đi những lời dạy dỗ của Kinh Thánh về việc chống lại hành vi đồng tính luyến ái.

Hệ Phái Nào Cho Phép Hôn Nhân Đồng Tính Chính Là Hội Thánh Của Satan

Hai người đàn ông ôm nhau vui mừng sau khi hôn nhân đồng tính chính thức được công nhận tại bang California. Gần như một năm sau, Hội Thánh Trưởng Lão Hoa Kỳ cũng chấp nhận hôn nhân đồng tính trong giáo hội của họ. (Nguồn ảnh: ryot.org)

“Họ đã không còn trung thành với Kinh Thánh nữa,” Mục sư MacArthur trả lời trang tin trực tuyến The Blaze. “Bạn có thể quay lại với từng trường thần học của họ… suốt một thế kỷ họ đã chối bỏ thẩm quyền Kinh Thánh, họ không có mối quan hệ với Kinh Thánh, họ là bội giáo, họ là hội thánh của Satan.”

Dường như Mục sư MacArthur rõ ràng muốn ám chỉ những người tự xưng là Cơ Đốc nhân chấp nhận hôn nhân đồng tính là những người làm công việc của Satan, không nhất thiết họ phải thờ phượng ma quỷ, trong khi điều đáng chú ý đó là Đền Thờ Satan của Mỹ đã gọi “hôn nhân” đồng tính là một “bí tích” của họ.

Hệ Phái Nào Cho Phép Hôn Nhân Đồng Tính Chính Là Hội Thánh Của Satan

Hội Thánh Trưởng Lão Hoa Kỳ chấp nhận hôn nhân đồng tính

Thuộc Hội Thánh Báp-tít, Mục sư MacArthur tin vào sự dạy dỗ của John Calvin về tính đúng đắn và lẽ thật văn tự của Kinh Thánh. Hội Thánh Trưởng Lão Hoa Kỳ cũng bắt nguồn từ sự dạy dỗ của Calvin, tuy nhiên vào năm 1967 giáo hội đã cập nhật những tín lý của họ vượt ra khỏi giáo lý của Calvin và thu nhập một quan điểm lẽ thật Kinh Thánh mềm dẻo hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin The Blaze, Mục sư MacArthur bày tỏ sự đau buồn trước sự xuống dốc của những hệ phái chính thống như Hội Thánh Trưởng Lão Hoa Kỳ, và nói rằng phương pháp tiếp cận thần học bị hạn chế là tác nhân chính của tình trạng thế tục hóa gia tăng ở Hoa Kỳ, điều mà ông biện luận rằng nó được bắt nguồn từ “văn hóa Cơ Đốc Giáo.”

Theo Mục sư John MacArthur, “nền văn hóa Cơ Đốc Giáo” của nước Mỹ trong lịch sử lâu dài từng là một lực lượng giúp ổn định xã hội. Nó không có nghĩa là mọi người đều thuộc cùng một giáo hội hoặc thờ phượng theo cùng một cách thức, nhưng nó có nghĩa là nền văn hóa Cơ Đốc Giáo đã bày tỏ những chuẩn mực giá trị và tin rằng họ phải trả lời trước một Đấng lớn hơn khi qua cõi đời này.

Mục sư MacArthur chia sẻ với The Blaze, tổ tiên của chúng ta “biết rằng không ai có thể bắt ép con người làm điều tốt” nếu đại đa số người dân không tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng trong xã hội mà ngày càng nhiều người tin theo thuyết bất khả tri, thì chính vấn đề “tốt lành” lại bị người ta đem ra để tranh luận.

“Văn hóa Cơ Đốc Giáo… đang chết đi một cách nhanh chóng,” Mục sư MacArthur chia sẻ. “Trong cuộc bầu cử vừa qua… quan điểm của đảng Dân Chủ đó là tán thành hôn nhân đồng tính. Chính bởi các nhà giáo dục và phương tiện truyền thông giải trí đã khiến thế hệ trẻ suy đồi và mất đi đạo đức con người.”

Hệ Phái Nào Cho Phép Hôn Nhân Đồng Tính Chính Là Hội Thánh Của Satan

Mục sư John MacArthur

Mục sư MacArthur trích dẫn lời của các mục sư chính thống không sẵn sàng để nói về những vấn đề gây tranh cãi như đồng tính luyến ái và nạo phá thai vì lý do xã hội đã đi theo sự vô đạo đức và xem đó là điều tốt. Ông thách thức các lãnh đạo Hội Thánh suy gẫm Rô-ma 1, trong đó có ghi rằng: “

Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 

Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.”

“Rô-ma 1 mô tả chính xác những gì đang diễn ra ở nước Mỹ trong hiện tại,” Mục sư John MacArthur bày tỏ. “Đó là cơn thạnh nộ mà Đức Chúa Trời đã phó cho họ.”

Trọng Minh. Theo: lifesitenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *