Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Mục Sư Tỉnh Bạc Liêu | Cà Mau Tháng 7/2014

Vào lúc 9 giờ ngày 07/7/2014 đã có buổi hiệp nguyện Mục sư Truyền đạo định kỳ của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Buổi hiệp nguyện diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Tắc Vân – TP. Cà Mau.

Hiện diện gồm có 20 quý đầy tớ Chúa là những Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo đang hầu việc Chúa tại 14 Chi Hội trong 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân – Quản nhiệm Hội Thánh Tắc Vân đã hướng dẫn buổi hiệp nguyện và Chia sẻ Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8: 23-27 với đề tài 

“Môn Đồ Gặp Bão”

.

Sau đó các Quản nhiệm lần lượt báo cáo công việc Chúa tại Chi Hội mình trong tháng qua. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – UV/TLH đã phổ biến những thông tin có cần cho quý đầy tớ Chúa biết và cầu nguyện.

 Một vài hình ảnh:

1(5)

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

2(7)

Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân chia sẻ Lời Chúa

3(6)

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc thông báo

4(5)

Chụp hình lưu niệm

TTV. Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân – Theo hoithanhtinlanhvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *