Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Quảng Ngãi

Vào ngày 03/06/2014, chương trình hiệp nguyện của Mục sư, Truyền đạo được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành An Cường – Quảng Ngãi.

Hiện diện có:

–      Mục sư Lê Văn Đoàn, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi.

–      Quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo và nhân sự trưởng Điểm Nhóm.

 Sau khi Mục sư Lê Văn Đoàn cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. MSNC Phạm Đến – quản nhiệm Hội Thánh An Cường có lời chào mừng Ban Hiệp nguyện. Mục sư cũng nhờ quý tôi con của Chúa cầu thay cho Hội Thánh An Cường sớm có tài chánh để mua đất làm nhà thờ có nơi khang trang thờ phượng Chúa.

 MSTS Nguyễn Ngọc Dư đã nương trên Lời Chúa trong Cô-lô-se 4:17 để chia sẻ với Ban Hiệp nguyện qua đề tài 

“Chu Toàn Chức Vụ”

.

 Mục sư Lê Văn Đoàn thông báo tin tức từ Tổng Liên Hội và kêu gọi các tôi con Chúa cầu nguyện và chuẩn bị cho trại Thanh Thiếu niên vào ngày 10-12/06/2014 cũng như tổ chức Thánh Kinh Hè cho các em thiếu nhi.

 Các đầy tớ Chúa thay cho Ban Hiệp nguyện lần lượt dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các vấn đề của các Hội Thánh. Sau giờ cầu nguyện, Ban Hiệp nguyện được Hội Thánh An Cường tiếp đãi thông công và ra về trong sự vui vẻ.

  Một vài hình ảnh ghi nhận:

5(1)

MSNC Phạm Đến hướng dẫn chương trình

1

MS Lê Văn Đoàn cầu nguyện và thông báo

4 (1)

MSTS Nguyễn Ngọc Dư giảng lời Chúa

3

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 Theo TTV. TĐ Nguyễn Khánh Toàn – HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *