Hiệp Nguyện Tỉnh Khánh Hòa Tại Chi Hội Vĩnh Lương

Vào lúc 8 giờ 40 ngày 13/08/2014, tại Chi Hội Vĩnh Lương, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình hiệp nguyện thường kỳ tháng 08/2014 với hơn 70 người tham dự.

  

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện có: Mục sư Lê Văn Thiện – Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, nhân sự đặc trách các Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh Khánh Hòa.

 Thờ phượng, Giảng luận

Chương trình hiệp nguyện được mở đầu với bài Thánh ca “Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế” và “Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi”, Mục sư Lê Văn Thiện cầu nguyện khai lễ. Mục sư Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ Lời Chúa trong I Các Vua 19:1-14 với đề tài: “Chán Nản”. Mọi người tham dự được nhắc nhỡ qua hình ảnh của tiên tri Ê-li đã được Đức Chúa Trời giải quyết qua sự dẫn dắt, chăm sóc, bổ sức để tiếp tục sứ mạng Chúa giao. MSNC Ngô Ngọc Tuấn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 Cảm tạ, cầu thay cho nhu cầu các Hội Thánh

Sau 15 phút giải lao, Ban Hiệp Nguyện tiếp tục nhóm lại để các Hội Thánh dâng lời cảm tạ Chúa và nêu lên những nhu cầu của các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm.  Mục sư nhiệm chức: Nguyễn Hoàng Thanh Lâm, Đinh Thuận, Kiều Tuấn Nhã, Huỳnh Hữu Nghĩa dâng lên Chúa lời cầu nguyện tạ ơn và cầu thay.

 Phần cuối chương trình, Mục sư Võ Văn Tự Cường thay cho Ban Đại diện phổ biến công tác, thông báo tham dự Đại Hội Đồng Giáo Phẩm tại Đà Lạt. Sau lời cảm tạ Chúa và cảm ơn của Ban Đại diện, Hội chúng cầu nguyện chung, Mục sư Hoàng Nhị Công cầu nguyện chúc phước.

 Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ 30’. Ban hiệp nguyện cùng ở lại dự bữa ăn trưa thân mật trước khi ra về với sự trông mong Chúa đáp lời cầu nguyện.

Một vài hình ảnh:

 1(11)

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

3(4)

MS Lê Văn Thiện cầu nguyện khai lễ

4(6)

MS Nguyễn Công Nghĩa, quản nhiệm HT Vĩnh Lương chia sẻ Lời Chúa

6(6)

MS Sa Đuốc nêu vấn đề các HT Huyện Khánh Vĩnh

9(2)

MSNC Kiều Tuấn Nhã đại diện cầu thay

11(7)

MS Võ Văn Tự Cường phổ biến công tác, thông báo

13(6)

Hiệp ý cầu nguyện

TTV. MSNC Nguyễn Đức Dũng

(Nguồn: HTTLVN.ORG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *