Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Người Kinh Tại Gia Lai

Vào lúc 08 giờ ngày 25/06/2014, tại nhà thờ Pleiku, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội đồng bồi Linh cho các Hội Thánh người Kinh tại Gia Lai.

Tham dự Hội đồng gồm có:- Ms Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ HTTL VN (MN), diễn giả của Hội đồng;- Ms Siu Tum – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Gia Lai;- Ms Huỳnh Duy Linh – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai;- Ms Phạm Hồng Liêm, nhân sự đại diện tỉnh Kon Tum, quý Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự và con cái Chúa trong và ngoài tỉnh;- Đại diện Chính quyền phường Tây Sơn cũng đến tham dự.

Đây là một cơ hội hết sức quý báu cho quý tôi con Chúa được bồi linh và thông công với nhau. Với số lượng gần 500 người tham dự, trong đó có anh chị em các Hội Thánh sắc tộc Hmông, Dao, Sán Chỉ. Hội Thánh Pleiku đã tiếp đón hội đồng hết sức chu đáo.

Chủ đề Hội đồng năm nay: “Sửa Soạn Gặp Chúa”. Câu gốc A-mốt 4:12b “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”

Mục sư Lê Phương Thành, cùng với Ban Hát dẫn Hội Thánh Pleiku hướng dẫn hội đồng thờ phượng Chúa với những bài hát hết sức sống động.

Mục sư Nguyễn Đức Minh hướng dẫn chương trình. Mục sư Siu Tum cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị. Mục sư Huỳnh Duy Linh có lời khai mạc hội đồng. Các ban hát Hội Thánh Pleiku, Giô-suê ca ngợi Chúa trong giờ khai mạc.

Mục sư Phan Văn Cử thay cho BTS TLH chúc mừng hội đồng. Đại diện chính quyền cũng có lời phát biểu chúc mừng hội đồng.

Mục sư Phan Văn Cử đã giảng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:1-3 với chủ đề Sửa Soạn Đời Sống. Lời Chúa qua tôi tớ Ngài đã thức tỉnh mỗi người sửa soạn đời sống mình sẵn sàng cho sự tái lâm của Chúa Giê-xu bất cứ lúc nào.

Mục sư Võ Minh Hùng – Ủy viên Ban Đại diện tỉnh thuyết trình về sự phát triển Hội Thánh người Kinh trong tỉnh phần 1 (Phần 2 được ông trình bày vào buổi chiều).

Mục sư Phạm Hồng Liêm cầu nguyện tất lễ, Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện chúc phước.

Buổi chiều Hội đồng tiếp tục nhóm lại, được nghe Mục sư Phan Văn Cử tiếp tục giảng bồi linh với tựa đề Sửa Soạn Công Tác, nương trên Lời Chúa Ma-thi-ơ 25:14-26. Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa hết lòng phục vụ Chúa trong tinh thần chờ đợi Chúa tái lâm.

Nhân dịp hội đồng, Ms Huỳnh Duy Linh thay cho Ms Ủy viên mục vụ trao Giấy Công nhận Chi Hội cho Điểm Nhóm Giô-suê.

Hội đồng đi vào phần Bế mạc, Mục sư Lê Phương Thành có lời tri ân. Hội đồng cùng nắm tay nhau hát Thánh ca 408 trong tinh thần yêu thương, thân ái khi chia tay. Mục sư Huỳnh Duy Linh cầu nguyện chúc phước cho Hội đồng.

Một vài hình ảnh:

Hinh 1

Quang cảnh bên ngoài

Hinh 2

Quang cảnh bên trong

Hinh 4

Bên ngoài sân

Hinh 5

MS Nguyễn Đức Minh hướng dẫn chương trình buổi sáng

Hinh 6

MS Siu Tum cầu nguyện khai lễ

Hinh 7

Ban hát Pleiku

Hinh 8

MS Huỳnh Duy Linh có lời khai mạc hội đồng

Hinh 9

MS Phan Văn Cử rao giảng lời Chúa

Hinh 10

Ban hát HT Thanh An

Hinh 11

Ban hát HT Hmông, Dao, Sán Chỉ

Hinh 12

MS Võ Minh Hùng thuyết trình

Hinh 13

MSNC Huỳnh Văn Vũ Hạ hướng dẫn chương trình buổi chiều

Hinh 14

Trao giấy công nhận chi hội cho điểm nhóm Giô-suê

Hinh 15

MS Lê Phương Thành cảm ơn và bế mạc hội đồng

Hinh 16

Bài hát chia tay

TTV – MSNC Phạm Văn Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *