Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Khánh Hòa Tại Chi Hội Vĩnh Phước

Hội đồng Bồi linh thường niên năm 2015 của Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã được diễn ra trong hai ngày 20-21/6/2015 tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Phước với chủ đề “Trọng Trách Của Dòng Dõi Thánh”, Kinh Thánh trong Sáng Thế ký 18:19a “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng”. Mục đích của chương trình cho tôi con Chúa biết rõ về dòng dõi thánh, thi hành trọng trách Chúa giao.

Hiện diện trong Hội đồng có:

– MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH – HTTLVN (MN);

– MS Bùi Phụng, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Khánh Hòa;

– MS Võ Văn Tự Cường, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa;

– Các tôi con Chúa trong tỉnh.

Hội đồng gồm có 5 chương trình, với phần giảng dạy Lời Chúa từ các tôi tớ Chúa: MS Nguyễn Ngọc Thuận, MS Bùi Phụng, MS Phạm Sính.

Sau phần khai mạc lúc 8 giờ ngày 20/6, Mục sư Bùi Phụng giảng bồi linh cho hội đồng nhắc nhở con dân Chúa sống theo tinh thần câu gốc chính của hội đồng. MS Hoàng Nhị Công tường trình về công tác xã hội của Tin Lành tỉnh Khánh Hòa trong năm 2014, nêu lên một số các hoạt động tiêu biểu như: Hỗ trợ xây nhà tình thương cho tín hữu; cung cấp bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện huyện Vạn Ninh; học bổng cho học sinh nghèo xã Ninh Sim, Ninh Vân; Quà giáng sinh cho trẻ em, tại các huyện miền núi. Ban Y tế, Xã hội tỉnh Khánh Hòa mong được đóng góp nhiều hơn cho công tác xã hội của tỉnh nhà.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận tiếp tục giảng dạy Lời Chúa theo chủ đề của hội đồng trong chương trình buổi chiều, cùng với sự tôn vinh Chúa của các ca đoàn. Lễ Tiệc Thánh được Mục sư Hoàng Nhị Công cử hành trước khi 1.800 tín hữu các Hội Thánh miền núi chia tay.

Thanh niên tỉnh có chương trình thông công bồi linh vào lúc 19 giờ 15 cùng ngày với sự chia sẻ Lời Chúa của Mục sư Phạm Sính, khích lệ các bạn thanh niên noi gương phục vụ Chúa của Ca-lép. Phần còn lại, thanh niên có những sinh hoạt sôi nổi khác.

Ngày 21/06, có 1.200 tín hữu các Hội Thánh vùng đồng bằng nhóm lại thờ phượng Chúa buổi sáng và chiều để được bồi linh qua sự giảng luận Lời Chúa của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận về địa vị của dòng dõi thánh là người được Đức Chúa Trời yêu quý lựa chọn; phải có đời sống kính yêu, vâng phục Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời.

Ca đoàn các Hội Thánh: Vĩnh Phước, Vạn Ninh, Diên Khánh, Núi Sạn cùng góp phần tôn vinh Chúa cách mạnh mẽ, cảm động trong hội đồng.

Buổi chiều, chương trình được bắt đầu lúc 13 giờ 30. ca đoàn các Hội Thánh: Ninh Hòa, Nha Trang; Ban phụ nữ Vĩnh Phước cùng góp phần tôn vinh Chúa. MS Nguyễn Ngọc Thuận tiếp tục chia sẻ Lời Chúa cho hội đồng với trọng trách: Bảo vệ – Dạy dỗ – Làm gương tốt cho thiếu nhi, thế hệ tương lai, cơ nghiệp của dòng dõi thánh. Hội đồng được thông công với Chúa qua Thánh Lễ Tiệc Thánh do MS Nguyễn Đồng Minh cử hành.

MS Võ Văn Tự Cường thực hiện nghi thức bế mạc, cảm tạ ơn Chúa đã ban cho hai ngày Hội đồng Bồi Linh thật phước hạnh, cảm ơn những người góp phần trong hội đồng và tham dự.  Sau khi hội đồng tôn vinh Chúa TC 408 “Xin cha đưa anh khi mưa nắng hè đông” như một lời cảm tạ Chúa, từ giã nhau trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời, MS Hoàng Nhị Công cầu nguyện tất lễ. Hội đồng bế mạc lúc 16 giờ ngày 21/06/2015.

Cầu xin Chúa cảm động tấm lòng con dân Chúa, nhận rõ địa vị và trọng trách cao quý của con cái Chúa hầu tiếp tục sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

1 Quang cảnh bên ngoài hội đồng

Quang cảnh bên trong Nhà thờ Quang cảnh bên trong hội đồng

Ca đoàn Hội Thánh Khánh Vĩnh. Ca đoàn Hội Thánh Khánh Vĩnh.

Ban Hát HT Suối Cát Ban Hát Hội Thánh Suối Cát

Ban hát MS, TĐ tỉnh Khánh Hòa Ban hát Mục sư, Truyền đạo tỉnh Khánh Hòa

Mục sư Bùi Phụng giảng Lời Chúa Mục sư Bùi Phụng giảng Lời Chúa

8Ban hát HT Khánh Sơn tôn vinh Chúa Ban hát Hội Thánh Khánh Sơn tôn vinh Chúa

9Ban hát HT Cam Thịnh Tây Ban hát Hội Thánh Cam Thịnh Tây

10Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa.

11Mục sư Phạm Sính chia sẻ Lời Chúa. Mục sư Phạm Sính chia sẻ Lời Chúa.

12Ca đoàn HT Vĩnh Phước Ca đoàn Hội Thánh Vĩnh Phước

13Ca đoàn HT Vạn Ninh. Ca đoàn Hội Thánh Vạn Ninh.

14Ca đoàn HT Diên Khánh Ca đoàn Hội Thánh Diên Khánh

15Ca đoàn HT Ninh Hòa tôn vinh Chúa. Ca đoàn Hội Thánh Ninh Hòa tôn vinh Chúa.

16Ca đoàn HT Nha Trang tôn vinh Chúa. Ca đoàn Hội Thánh Nha Trang tôn vinh Chúa.

17Ban hát phụ nữ HT Vĩnh Phước tôn vinh Chúa. Ban hát phụ nữ Hội Thánh Vĩnh Phước tôn vinh Chúa.

18Mục sư Nguyễn Đồng Minh cử hành Tiệc Thánh. Mục sư Nguyễn Đồng Minh cử hành Tiệc Thánh.

19Mục sư Võ Văn Tự Cường cầu nguyện chúc phước Mục sư Võ Văn Tự Cường cầu nguyện chúc phước

TTV. MSNC Nguyễn Đức Dũng

Theo httlvn.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *