Hội Thánh Đà Nẵng Khai Giảng Thánh Kinh Hè Thiếu Nhi 2015

Sáng ngày 04/06/2015, Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng tổ chức khai giảng Thánh Kinh hè 2015 cho lứa tuổi thiếu nhi trong Hội Thánh. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Quản nhiệm Hội Thánh, đã đến dự và cầu nguyện dâng khoá học lên cho Chúa.

Thời gian khoá học được diễn ra trong ba ngày, xuyên suốt với chủ đề “Đảo Châu Báu”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong I Giăng 4: 9 “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống”.

Các giáo viên hướng dẫn cho các em nhận biết và hiểu được sự dạy dỗ của Chúa qua bốn bài học: Yêu Thương Là Ban Tặng, Yêu Thương Là Quan Tâm, Yêu Thương Là Nhân Từ, Yêu Thương Là Tha Thứ. Đồng thời các em còn được sinh hoạt sôi động qua các Đảo trò chơi, Đảo âm nhạc, Đảo hoa tay, tập múa hát. Ngày cuối của khoá học các em còn được tham quan và thông công tại khu du lịch Biển Đông.

Tạ ơn Chúa, mặc dầu thời tiết nắng nóng, nhưng Hội Thánh cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em có những ngày hè sống trong Lời Chúa thật ý nghĩa.

Một số hình ảnh:

01-

Quang cảnh khóa học

02-

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Quản nhiệm HT, cầu nguyện dâng khoá học lên Chúa

03-

Chấp sự Dương Thanh Mỹ, Đặc trách Ban nhi đồng, hướng dẫn khai giảng khoá học

04-

Chấp sự Trương Thị Thanh Tuyền, Ban giáo viên, phổ biến chương trình khoá học

05-

Tập múa cho các em

TTV. Hoàng Nguyễn

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *