Hội Thánh Kế Sách Vui Trung Thu Với Thiếu Nhi Qua Mục Vụ Tia Sáng

Từ ngày 06-08/09/2014, Mục vụ Tia Sáng của Hội Thánh Kế Sách đã tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt vui Trung thu cho 2.000 em thiếu nhi tại nhà thờ, trường học và những khu vực vùng sâu vùng xa ở địa phương.

Mặc dù thời tiết có những lúc mưa, có lúc chương trình bị gián đoạn vì cúp điện, có những trở ngại về giao thông, và cái nhìn ban đầu thiếu thiện cảm từ bên ngoài… Nhưng với tinh thần vâng theo mạng lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ 5:16: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời,” Hội Thánh đã cầu nguyện và nhờ ơn Chúa để thực hiện 6 chương trình:

–       Tại Kế An (6/9)

–       Tại Trà Ếch (6/9)

–       Tại Nhà thờ (7/9)

–       Tại trường tiểu học Kế Sách 1 (8/9)

–       Tại trường Mẫu giáo Thị trấn Kế Sách (8/9)

–       Tại trường Mẫu giáo An Mỹ (8/9)

–       Tại An Ninh 2 (8/9)

Cảm tạ Chúa vì danh Chúa đã được đồn ra qua cách Hội Thánh thực hiện các chương trình, tình yêu thương của Chúa đã được bày tỏ qua những món quà ý nghĩa cho hàng ngàn trẻ em và người lớn.

Hình ảnh trong các chương trình:

01(6)

Chuẩn bị quà cho các em Thiếu Nhi

 Tại Kế An:

02(6)

04(6)

Tại Trà Ếch:

06(5)

07(5)

HT Kế Sách:

09(4)

10(6)

13(1)

15

Tại trường tiểu học Kế Sách 1:

18(2)

20(2)

21(1)

23

24

Tại trường mẫu giáo thị trấn Kế Sách:

26

28

Tại trường mẫu giáo An Mỹ:

29

30

33

Tại An Ninh 2:

39

40

42

43

45

TTV. Mục sư Hồ Nguyên Kha – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *