HTTL Móng Cái Chuyển Đến Nhà Nguyện Mới

Oneway.vn: “

Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhân đó chúng tôi vui mừng”. Tạ ơn Chúa vì những việc Ngài đã làm trên HTTL Móng Cái.

HTTL Móng Cái – Quảng Ninh được thành lập vào năm 1996. Trong những năm qua các tín hữu tại đây chỉ thờ phượng Chúa tại nhà riêng. Nhưng với sự phát triển mỗi ngày, Hội thánh cần có một nơi biệt riêng để thờ phượng Chúa.

Cảm tạ Chúa, Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của các tín hữu, Ngài đã ban cho Hội thánh một ngôi nhà nguyện mới khang trang đẹp đẽ làm nơi thờ phượng Ngài. Chúa nhật ngày 27/7/2014 là buổi nhóm đầu tiên Hội thánh nhóm lại tại nhà nguyện mới. Buổi nhóm diễn ra thật phước hạnh trong sự tể trị của Chúa và tấm lòng vui vẻ mừng rõ của các con cái Chúa tại nơi đây.

Với cả tấm lòng biết ơn, các tín hữu dâng lên Chúa lời tạ ơn về công việc lạ lùng Ngài đã làm trên Hội thánh. Ước mong quý tín hữu xa gần tiếp tục cầu nguyện để Chúa dùng Hội thánh truyền rao Tin lành cho nhiều người tại TP Móng Cái.

Một vài hình ảnh tại nhà nguyện mới:

IMG_4626

Buổi thờ phượng đầu tiên của Hội Thánh tại nhà nguyện mới

IMG_4639

Hội Thánh lắng nghe lời Chúa

IMG_4666

Chụp hình lưu niệm tại nhà nguyện mới

IMG_4684

Ban chấp sự chụp hình lưu niệm cùng các tín hữu trong Hội Thánh

Thiên Minh

(Nguồn: tinlanhmienbac.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *