Huấn Luyện Chứng Đạo Cá Nhân Và Mở Hội Thánh Mới Tại An Giang

Nhằm đào tạo kỹ năng cho nhân sự các Hội Thánh trong tỉnh An Giang về phương cách chứng đạo và mở Hội Thánh mới, nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh phối hợp với Ủy Ban Truyền giáo Tổng Liên Hội tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng chứng đạo và mở mang Hội Thánh mới vào ngày 16.5.2015.

Đến tham dự chương trình gồm có:

– Mục sư Trần Công Chánh  Ủy Viên TLH – Đặc trách UB Truyền giáo TLH;

– Truyền đạo Nguyễn Xuân Vịnh – Nhân sự UB Truyền giáo TLH;

– Quý đầy tớ Chúa và nhân sự truyền giáo của các Hội Thánh trong tỉnh.

Chương trình được bắt đầu lúc 8 giờ dưới sự hướng dẫn thờ phượng của Mục sư Dương Hữu Thắng. Sau khi MsNc Lê Tấn Cam cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa, Mục sư Cao Văn Hoàng – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh có lời chào mừng.

Với loạt bài học trong tập tài liệu: Thực Thi Đại Mạng Lệnh, hai đầy tớ Chúa: Mục Sư Trần Công Chánh và Truyền đạo Nguyễn Xuân Vịnh đã giúp đỡ, hướng dẫn các nhân sự phương pháp chứng đạo đạt hiệu quả và mở Hội Thánh mới thành công.

Chương trình huấn luyện nâng cao kỹ năng chứng đạo và mở mang Hội Thánh mới tỉnh An Giang kết thúc lúc 16 giờ 15 ngày cùng ngày, sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của MsNc Lê Tấn Cam – Quản nhiệm Hội Thánh Núi Sập.

Cảm tạ Chúa, sau 1 ngày học, tôi con Chúa hiện diện đã được tài bồi thêm Lời Chúa, thêm nhiều kỹ năng mới để cùng nhau thực hiện Đại Mạng lệnh Chúa trao trước khi Ngài về trời cách có kết quả nhất.

Xin Con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện đặc biệt cho tỉnh An Giang là địa phương đặc thù đa dân tộc, đa tôn giáo. Với 9/13 tôn giáo được pháp nhân và công nhận trên cả nước, xin Chúa mở lòng đồng bào tại đây, ban ơn tứ cho Tôi con Chúa tại đây thực hiện Đại mạng lệnh Chúa mở mang vương quốc Ngài trên đất trước ngày Chúa đến.

Một số hình ảnh:

1

Mục Sư Cao Văn Hoàng – Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh có lời chào mừng

2(9)

Quang cảnh chương trình

3(10)

Mục sư Trần Công Chánh – UV. TLH, Đặc Trách Ủy Ban Truyền Giáo

4(9)

Thầy Nguyễn Xuân Vịnh – Ủy viên Ban Truyền Giáo TLH

5(8)

Tặng quà lưu niệm cho hai đầy tớ Chúa

6(8)

Tặng quà lưu niệm cho các Hội Thánh

7(5)

Ban phụ trách văn phòng

8(6)

Hình lưu niệm các đầy tớ Chúa và nhân sự truyền giáo

TTV. MCNC Lê Tấn Cam

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *