Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú – Hậu Giang

Vào ngày 19/6/2015, tại Hội Thánh Tin Lành Đông Phú – Hậu Giang, ban Truyền giáo HT Đông Phú cậy ơn Chúa đã tổ chức lớp học Chăm Sóc Tân Tín Hữu cho 75 Chấp sự, nhân sự đến từ các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm nhóm trong khu vực Hậu Giang. Chương trình diễn ra thật vui vẻ và đầy ơn phước Chúa.

MS Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) là diễn giả cho khóa học lần này. Chương trình gồm có 4 tiết học: 2 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều.

MsNc Nguyễn Tấn Lộ – Quản nhiệm HT Đông Phú giới thiệu và chào mừng Hội Thánh.

Chấp sự Huỳnh Phú Bình hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa buổi sáng với những bài Thánh ca giục lòng mọi người hướng về công tác rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa.

Tiết học đầu, MS Nguyễn Văn Danh – Nhân sự Đại diện tỉnh Hậu Giang cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa, MS Thái Phước Trường tâm tình cùng Hội Thánh chủ đề Truyền giáo dựa vào nền tảng Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 2:5-8. Câu gốc: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho.” I Phi-e-rơ 5:10. Đầy tớ Chúa nêu lên những khó khăn cùng thuận lợi trong công tác truyền giảng Phúc Âm đến nhiều người chưa tin Chúa giai đoạn hiện tại để tôi con Chúa quan tâm càng hơn đến việc Chăm Sóc Tân Tín Hữu. Chấp sự Phan Thế Hậu cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Các tiết học còn lại MS Thái Phước Trường đã giảng dạy môn học: CHĂM SÓC TÂN TÍN HỮU dựa vào tài liệu gởi đến từng học viên. Qua sự giảng dạy, diễn giả đã giúp các học viên nhận thức được tầm quan trọng trong công tác chăm sóc tân tín hữu và kết ước cùng Chúa thực hành những gì học được qua khóa huấn luyện hôm nay.

Chương trình huấn luyện truyền giáo tại HT Đông Phú khép lại vào lúc 15h15 cùng ngày sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa kết thúc lớp học của MS Nguyễn Văn Danh.

Xin tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cho các Hội Thánh tại khu vực Hậu Giang qua công tác truyền giảng chứng đạo sẽ mang lại kết quả càng hơn cho nhà Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang Quang cảnh lớp học

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang MsNc Nguyễn Tấn Lộ giới thiệu – chào mừng HT

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang CS Huỳnh Phú Bình dẫn chương trình học tập buổi sáng

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang MS Nguyễn Văn Danh cầu nguyện dâng chương trình buổi sáng lên cho Chúa

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang MS Thái Phước Trường giảng dạy

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang CS Phan Thế Hậu cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang CS Phạm Ngọc Phương dẫn chương trình học tập buổi chiều

Huấn Luyện Phương Pháp Chăm Sóc Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Đông Phú - Hậu Giang MSTS Trần Văn Ba cầu nguyện dâng chương trình buổi chiều lên cho Chúa

CTV Huỳnh Văn Thạch

Nguồn: Hoithanh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *