Kinh Thánh nói gì về việc ly hôn và tái hôn?

Oneway.vn – Theo Kinh Thánh, thì hôn nhân là sự cam kết trọn đời.(Ảnh: BCR)

Trước hết, cho dù chúng ta có quan điểm như thế nào về vấn đề ly hôn, thì điều quan trọng là phải ghi nhớ lời Kinh Thánh được chép trong Ma-la-chi 2:16a, “Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ”.

Theo Kinh Thánh, thì hôn nhân là sự cam kết trọn đời. “Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6).

Đức Chúa Trời nhận ra rằng từ khi kết hợp hai con người tội lỗi vào với nhau thì sự ly hôn sẽ xảy ra. Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời đã sắp đặt một số luật lệ để bảo vệ quyền ly hôn đặc biệt đối với phụ nữ (Phục Truyền 24:1-4). Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra những luật đã ban cho không phải vì Đức Chúa Trời muốn như vậy nhưng vì lòng cứng cõi của con người (Ma-thi-ơ 19:8).

Sự tranh cãi về việc Kinh Thánh có cho phép ly hôn và tái hôn hay không chủ yêu xoay quanh những lời dạy của Chúa Jêsus ghi lại trong Ma-thi-ơ 5:32 và 19:9. Từ ngữ: “vì lý do ngoại tình” là điều duy nhất được Đức Chúa Trời cho phép trong Kinh Thánh về sự ly hôn hay tái hôn. Nhiều dịch giả đã cho rằng điều kiện “ngoại trừ” ám chỉ tình trạng phản bội hôn ước trong thời kỳ “hứa hôn”. Theo phong tục của người Do Thái, người nam và người nữ được cho là kết hôn ngay trong thời kỳ “hứa hôn”. Theo quan điểm này, thì sự vô luân trong thời gian “hứa hôn” này là lí do chính đáng duy nhất để ly hôn.

Tuy nhiên, từ Hi Lạp mà được dịch là “sự phản bội hôn ước” là từ ngữ có thể được hiểu là bất kỳ hình thức tình dục trái luân lý nào. Nó có thể là sự gian dâm, mại dâm, ngoại tình.v.v… Có lẽ Chúa Jêsus nói rằng việc ly hôn được chấp nhận nếu như ai đó phạm tội tình dục trái luân lý. Quan hệ tình dục như là phần trọn vẹn của mối dây hôn nhân “hai người sẽ nên một thịt” (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5; Ê-phê-sô 5:31). Vì vậy, việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân phá hủy mối dây ràng buộc nên có thể là lý do được phép ly hôn. Nếu vậy, Chúa Jêsus cũng cho phép việc tái hôn trong suy nghĩ của mình ở đoạn văn này. Cụm từ “và kết hôn với những người khác” (Ma-thi-ơ 19:9) cho thấy việc ly hôn và tái hôn là được phép trong hoàn cảnh ngoại trừ nào đó, hoàn cảnh nào thì còn tùy thuộc vào sự diễn giải. Cần lưu ý là chỉ người nào vô tội mới được phép tái hôn sau khi ly hôn. Mặc dù không được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh, nhưng việc Chúa cho phép tái hôn sau ly hôn là ơn thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những người bị hại, không phải dành cho những người phạm tội tình dục trái luân lý. Có lẽ có những trường hợp mà “bên phạm tội” được phép tái hôn, nhưng trong phân đoạn Kinh Thánh trên thì không dạy như vậy.

Một số người cho rằng, trong I Cô-rinh-tô 7:15 có nói đến trường hợp ngoại lệ khác cho phép tái hôn nếu vợ hoặc chồng không tin Chúa ly hôn một người tin Chúa. Đó là dựa trên câu nói của Phao-lô rằng người tín hữu không bị “làm nô lệ” hoặc “ràng buộc” (dedoulotai), và Chúa đã kêu gọi người đó đến “sự bình an”. Những trường hợp khác được cho là lý do chính đáng cho phép ly hôn là bị lạm dụng, ngược đãi (người phối ngẫu hoặc con cái) dù không được liệt kê trong Kinh Thánh. Mặc dù có thể đúng là như vậy, nhưng chúng ta phải cẩn trọng khi Kinh Thánh không nói một cách rõ ràng.

Đôi khi quá tập trung vào việc cho phép ly hôn, cho dù hoàn cảnh cho phép đó là gì đi nữa, thì nó cũng là hoàn cảnh cho phép, chứ không phải là hoàn cảnh bắt buộc phải ly hôn. Ngay cả trong trường hợp phạm tội tà dâm nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, họ học được sự tha thứ và bắt đầu tái lập hôn nhân của họ.(Ảnh: BCR)

Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta nhiều hơn vậy. Chắc chắn chúng ta có thể theo gương mẫu của Ngài ngay cả tha thứ cho người phạm tội tà dâm (Ê-phê-sô 4:32). Tuy nhiên trong nhiều trường hợp người chồng hoặc vợ không ăn năn mà cứ tiếp tục phạm tội tình dục trái luân lý thì câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 19:9 có thể được áp dụng cho họ. Cũng có nhiều trường hợp sau khi ly hôn, người đó tái hôn quá nhanh trong khi có thể Đức Chúa Trời muốn họ sống độc thân.

Đôi lúc Đức Chúa Trời kêu gọi một người phải sống độc thân để sự tập trung của họ không bị phân tán (I Cô-rinh-tô 7:32-35). Tái hôn sau khi ly hôn là một chọn lựa trong một số hoàn cảnh nhưng điều đó không có nghĩa nó là sự chọn lựa duy nhất.

Thật đáng buồn vì tỷ lệ ly hôn trong vòng những người tự cho mình là Cơ Đốc nhân cao gần như người không tin. Kinh Thánh cho thấy rất rõ ràng về việc Đức Chúa Trời ghét sự ly hôn (Ma-la-chi 2:16).

Sự giải hòa và sự tha thứ nên được quan tâm trong đời sống Cơ Đốc nhân (Lu-ca 11:4 và Ê-phê-sô 4:32). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết rằng việc ly hôn vẫn xảy ra ngay cả trong vòng con cái Chúa.

Một tín hữu đã ly hôn hoặc tái hôn không nên cảm giác Chúa yêu mình ít đi. Ngay cả nếu việc ly hôn hay tái hôn của họ không nằm trong hoàn cảnh ngoại lệ trong Ma-thi-ơ 19:9. Đức Chúa Trời thường sử dụng sự không vâng lời, tội lỗi của Cơ Đốc nhân để làm thành công việc lớn lao của Ngài.

(Nguồn: gotquestions.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *