Kỷ Niệm 95 Năm Tin Lành Truyền Đến Châu Đốc | An Giang

Để tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì sự gìn giữ và ban ơn của Ngài, Chúa nhật ngày 22/03/2015, vào lúc 14 giờ, Hội Thánh Chúa tại Châu Đốc đã tổ chức chương trình cảm tạ Chúa và kỷ niệm 95 năm Tin Lành truyền đến đây.

Ở một vùng đất đa tôn giáo như tỉnh An Giang và là cái nôi của các tôn giáo bản địa, có 3 dân tộc lớn sinh sống là người Kinh, người Hoa, người Khơ-me. Bàn chân của những người rao truyền Tin Lành đã đến đây vào năm 1921, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, các đầy tớ Chúa cứ ra đi “gieo giống trong nước mắt”, đầu tiên chỉ có vài người tiếp nhận Chúa. Cám ơn Chúa, Tin Lành cứu rỗi cứ lần lần được phát triển và Hội Thánh được hình thành trong quyền năng của Đức Thánh Linh và 95 năm trôi qua thế hệ đi sau đã tiếp nối “gặt hái cách vui mừng”.

Đến dự chương trình có:

– Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng I HTTLVN (MN);

– Mục sư Cao Văn Hoàng – Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh An Giang; các tôi con Chúa trong tỉnh với khoảng 300 người tham dự.

Sau khi Mục sư Cao Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ, Mục sư Nguyễn Hồng Khanh có lời chào mừng, Hội Thánh cùng Ban hát lễ tôn vinh Chúa các bài Thánh ca. Ban hát Hội Thánh Châu Đốc, các ca đoàn dự phần tôn vinh Chúa về tình yêu của Ngài đối với Hội Thánh Chúa tại đây, cũng như Hội Thánh Chúa tại tỉnh An Giang. Thư ký Hội Thánh Châu Đốc đọc tiểu sử Hội Thánh, nhắc lại quá trình 95 năm Tin Lành đến Châu Đốc với nhiều biến cố nhưng cũng lắm ơn lành.

Với chủ đề “Của Lễ Cảm Tạ”, Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên 50:14 “Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao”. Mục sư Phó Hội Trưởng I đã giảng luận Lời Chúa, nhắc nhở và khuyên giục tôi con Chúa hãy dâng sự cảm tạ lên cho Đức Chúa Trời như là một của lễ tinh khiết, thánh sạch để Ngài vui lòng nhậm. Các Hội Thánh Núi Sập, Long Xuyên, Tân Châu, Mỹ Luông tiếp tục dự phần tôn ngợi Chúa

Chương trình kết thúc vào lúc 17 giờ sau khi Mục sư Dương Hữu Thắng cầu nguyện cảm tạ Chúa. Tôi con Chúa dự tiệc thông công ra về vui vẻ. Tạ ơn Chúa về một ngày phước hạnh Chúa ban.

Được biết cũng trong dịp này Hội Thánh Chúa tại Châu Đốc có tổ chức chương trình Ca nhạc Thánh truyền giảng vào đêm 21.3.2015. Diễn giả là Mục sư Phó Hội trưởng I, với sự dự phần tôn vinh của các ca sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh. Kết quả Chúa cho 52 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Hình ảnh trong chương trình:

1(14)

Quang cảnh trong nhà thờ

7(7)

Ban hát HT Châu Đốc tôn vinh Chúa

8(10)

Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I – giảng luận Lời Chúa

9(12)

Ban hát HT Tân Châu tôn vinh Chúa

10(12)

Ban hát HT Núi Sập tôn vinh Chúa

11(10)

Ban hát HT Long Xuyên tôn vinh Chúa

12(11)

Ban hát HT Mỹ Luông tôn vinh Chúa

13(8)

Tặng quà lưu niệm

 TTV. MSNC Lê Tấn Cam

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *