Lễ Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Kiên Giang

Oneway.vn: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 31/07/2014, lễ bế giảng Thánh kinh Căn Bản tỉnh Kiên Giang, khóa III, năm thứ nhất đã được diễn ra một cách long trọng, quy vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Đến tham dự chương trình có quí MS-MSNC-TĐ, các vị chấp sự và tín hữu các Hội thánh trong tỉnh.

4a

Quang cảnh buổi lễ bế giảng

MSNC Lê Thiện Ngôn, hướng dẫn chương trình. Sau khi Ban hát ngợi khen Chúa, Mục sư Nguyễn Bình Tín UV – BĐD nói lời chào mừng và hoan nghinh quí tôi tớ và con cái Chúa đến tham dự lễ bế giảng. Mục sư Nguyễn Thiên Lực, cầu nguyện khai lễ. Sau đó, Mục sư Nguyễn Văn Ơn, Trưởng ban Đại diện, giảng Lời Chúa với chủ đề: “Sứ giả của Đức Chúa Trời”.

5a

MSNC Lê Thiện Ngôn, hướng dẫn chương trình

6a

Mục sư Nguyễn Thiên Lực, cầu nguyện khai lễ

2a

Mục sư Nguyễn Văn Ơn, Trưởng ban Đại diện, chia sẻ lời Chúa

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo, khóa sinh của Hội thánh Rạch Giá đọc Kinh thánh ở : Giê-rê-mi 1:1-19. Lời Chúa đã khích lệ và kêu gọi các khóa sinh vâng theo tiếng gọi của Chúa trở nên những sứ giả của Đức Chúa Trời. Ông Phạm Văn Bé, khóa sinh cao tuổi nhất trong khóa học đã cầu nguyện tiếp nhận Lời Chúa.

 9a

Khóa sinh Nguyễn Thị Thu Thảo, đọc Kinh thánh

10a

Khóa sinh cao tuổi cầu nguyện tiếp nhận Lời Chúa

Chương trình được bước sang phần tổng kết khóa học. Ban học vụ đọc bảng tổng kết khóa học, tổng số khóa sinh 113 người đã trung tín cho đến cuối khóa để lãnh chứng nhận năm thứ nhất. Kết quả như sau:

  • Loại giỏi có 44 khóa sinh, đạt tỉ lệ 39%
  • Loại khá có 45 khóa sinh, đạt tỉ lệ 40%
  • Loại trung bình có 24 khóa sinh, đạt tỉ lệ 21%.
  • Không có khóa sinh nào đạt loại yếu.

1a

113 khóa sinh lãnh chứng nhận năm thứ I

Ban tổ chức đã long trọng phát thưởng cho 6 khóa sinh đạt điểm cao nhất, gồm các thứ hạng: 01 hạng Nhất- 01 hạng Nhì- 02 hạng Ba và 02 giải khuyến khích. Ngoài ra để khích lệ tinh thần học tập của khóa sinh cao tuổi, Ban tổ chức tặng quà khích lệ cho 4 khóa sinh tuy tuổi đã cao vẫn ham mến học Lời Chúa.

3b

6 khóa sinh nhận phần thưởng khích lệ

7a

04 khóa sinh cao tuổi nhận quà khích lệ

8a

38 khóa sinh dâng mình cho Chúa

Chương trình lễ bế giảng được bước sang phần tất lễ sau lời tri ân của Mục sư Trần Hoàng Nam, UV-BĐD và lời cầu nguyện tất lễ của MSNC Nguyễn Hữu Dũng. Hội thánh cùng cầu nguyện chung và hát thánh ca số 23, Mục sư Nguyễn Văn Nhánh, cầu nguyện chúc phước.

Cảm tạ Chúa đã ban cho quí tôi tớ Chúa và các Hội thánh trong tỉnh cùng hiệp lòng chung vai gánh vác trách nhiệm hoàn thành Khóa học, dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời sự vinh hiển Ngài. Xin quý con cái Chúa gần xa nhớ đến và cầu nguyện cho công việc Chúa tại Kiên Giang.

MS Nguyễn Bình Tín 

(Biên tập: Thiên Minh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *