Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Khe Sanh | Quảng Trị

Trong niềm vui tạ ơn Chúa, vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 12/02/2015 tại nhà thờ Tin Lành Khe Sanh đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm cho MSNC Nguyễn Văn Bảo.

Hiện diện trong buổi lễ có:

– Mục sư Võ Đình Đán – Uỷ Viên Tổng Liên Hội làm chủ lễ;

– Mục sư Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm;

– Mục sư Nguyễn Hữu Trung – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Trị;

– Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Hữu Thượng Thanh, Nhân sự Đại diện Tin Lành Thừa Thiên Huế;

– Mục sư Dương Quang Hoà – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng;

Cùng khoảng 500 quý tôi con Chúa các Hội Thánh xa gần về chung vui tạ ơn Chúa. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị và các ban ngành chức năng liên quan của chính quyền địa phương đến phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

MSNC Thái Công Nhơn hướng dẫn chương trình, Mục sư Nguyễn Hữu Trung cầu nguyện dâng buổi lễ lên Chúa. Các ban hát của Chi Hội Khe Sanh và Tân An (Đà Nẵng) và ban hát các Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa. Mục sư Võ Đình Đán giảng trao sứ điệp nương trên Lời Chúa trong Công Vụ 20:17-38 với chủ đề: Để Chức Vụ Mục Sư Thành Công. Sau đó tiến hành Nghi thức Bổ nhiệm và cùng Mục sư đoàn cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm.

MSNC Nguyễn Văn Bảo – Tân Quản nhiệm Hội Thánh bày tỏ tâm chí trong niềm xúc động tạ ơn Chúa, hứa nguyện tận hiến hầu việc Ngài trong chức vụ Chúa giao phó.

Đại diện Tổng Liên Hội và các Hội Thánh phát biểu chúc mừng tặng quà cho Tân Quản nhiệm. Buổi lễ kết thúc trong sự vinh hiển Chúa sau khi Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện tất lễ và Mục sư Mã Phúc Hiệp cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh.

Một số hình ảnh:

01-

Quang cảnh buổi lễ

02-

MSNC Thái Công Nhơn hướng dẫn chương trình

03-

MS Nguyễn Hữu Trung cầu nguyện dâng buổi lễ lên Chúa

04-

MS Võ Đình Đán – Uỷ viên TLH giảng Lời Chúa và thực hiện Nghi thức Bổ nhiệm

05-

Cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm

06-

MSNC Nguyễn Văn Bảo – Tân Quản nhiệm HT bày tỏ tâm chí

07-

Ban hát Chi Hội Khe Sanh

08-

Ban hát Chi Hội Tân An – Đà Nẵng

09-

Ban hát các Mục sư, Truyền đạo

10-

MS Võ Đình Đán – Uỷ viên TLH Tặng quà cho Tân Quản nhiệm

11-

MS Mã Phúc Hiệp, Phó chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm tặng quà cho Tân Quản nhiệm

12-

Đại diện các Hội Thánh tặng quà

13-

MS Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện tất lễ

14-

MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện chúc phước

TTV. Hoàng Nguyễn

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *