Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Ô Môn | Cần Thơ

Lễ Bổ nhiệm MSNC Võ Thanh Phán – Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Ô Môn được cử hành vào lúc 09 giờ thứ sáu ngày 22/8/2014 tại nhà thờ Tin Lành Ô Môn (số 95/1 Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ)

 Hiện diện trong buổi lễ:

– Mục sư Lê Hoàng Phúc – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. Cần Thơ là chủ lễ;

– Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tịch HĐGP & Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP Cần Thơ;

– Mục sư Trương Văn Ngành, Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên Tổng Liên Hội;

– Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Ủy viên HĐGP

– Cùng quý Mục sư, MSNC, Truyền đạo trong TP Cần Thơ và các tỉnh phụ cận. Con cái Chúa của các Hội Thánh trong ngoài tỉnh, và đại diện chính quyền TP. Cần Thơ, Quận Ô Môn, phường Châu Văn Liêm. Ước khoảng 400 người tham dự.

 Mục sư Phạm Duy Thọ hướng dẫn chương trình, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện khai lễ, Mục sư Lê Hoàng Long  giới thiệu và chào mừng, Mục sư Mục sư Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa trong Giô-suê 1:1-18, với chủ đề: “Ba Điều Tôi Tớ Chúa Cần Có”, sau đó ông cử hành Nghi thức Bổ nhiệm trao Giáo Vụ lệnh và ấn tín cho Tân Quản nhiệm. Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm Hội Thánh – MSNC Võ Thanh Phán.

 Thay cho Ban Chấp sự Hội Thánh Ô Môn, thư ký Hội Thánh Hồ Thanh Bình bày tỏ lòng hoan nghênh Mục sư Tân Quản nhiệm; các Ban Hát lễ HT Ô Môn, Hiệp Phú (TP. HCM) và các MS, MSNC, TĐ dâng lên Chúa những bài Thánh ca tôn ngợi Ngài. Mục sư nhiệm chức Võ Thanh Phán bày tỏ tâm chí: nguyện hết lòng gắn bó với Hội Thánh tiếp tục mở mang phát triển Hội Thánh.

 Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Châu Tử Tôn và Mục sư Trương Văn Ngành cầu nguyện chúc phước.

Một vài hình ảnh:

 IMG_0005

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện khai lễ

IMG_0006(1)

Quang cảnh bên trong nhà thờ

IMG_0027(1)

Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

IMG_0010

MS Lê Hoàng Long giới thiệu và hoan nghênh

IMG_0013

MS Phạm Duy Thọ hướng dẫn chương trình

IMG_0023

MS Lê Hoàng Phúc giảng lời Chúa

IMG_0032(1)

Trao và nhận giáo vụ lệnh và ấn tín

IMG_0034

Cầu nguyện đặc biệt cho Tân quản nhiệm

IMG_0038

Ban chấp sự HT Ô Môn hoan nghênh Tân quản nhiệm

IMG_0042

Ban hát HT Ô Môn

IMG_0046

Ban hát Mục sư, Truyền đạo

IMG_0047

Ban hát HT Hiệp Phú – TP.HCM

IMG_0049

Đại diện BTS Tổng Liên Hội tặng quà

IMG_0052

Trưởng ban tôn giáo TP. Cần Thơ chúc mừng

IMG_0059

Đại diện các HT chúc mừng

IMG_0068

MSNC Võ Thanh Phán bày tỏ tâm chí

IMG_0075

MS Trương Văn Ngành cầu nguyện chúc phước

TTV – MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *