Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Kinh Thánh Tân Cựu Ước Tiếng Jrai

Ngày 06/12/2014, tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng, tôi con Chúa người sắc tộc Jrai vui mừng tổ chức Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước tiếng Jrai.

Đây là một sự kiện trọng đại, vì nhiều thập niên qua, người sắc tộc Jrai chưa có Kinh Thánh Cựu Ước tiếng mẹ đẻ. Các đầy tớ Chúa trong và ngoài nước đã cầu nguyện và phiên dịch suốt nhiều năm. Đến nay, tạ ơn Chúa đã cho Kinh Thánh được hoàn thành và được in ấn, phát hành.

MS Siu Y Kim và MS Siu Hendy sơ lược quá trình phiên dịch Kinh Thánh Jrai. Các ban hát Hội Thánh Plei Breng, Plei Mơ-nú, khu vực Krôngpa lần lượt ca ngợi Chúa.

MS Nguyễn Ngọc Thuận chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Lời Hằng Sống”, câu gốc “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Đức Chúa Trời” – I Phi-e-rơ 1:23.

MS Nguyễn Ngọc Thuận đã cầu nguyện cảm tạ và cung hiến Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước tiếng Jrai lên cho Đức Chúa Trời. MS Siu Tum phát hành Kinh Thánh (tượng trưng) cho các tôi con Chúa trong các khu vực của người Jrai.

Đại diện Tổng Liên Hội, Ban Đại diện và giáo hội Công giáo có lời phát biểu chúc mừng Hội Thánh sắc tộc Jrai có Kinh Thánh trọn bộ bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

MS Siu Tum có lời cảm tạ Đức Chúa Trời và tri ân quý tôi con Chúa đã dày công dịch thuật, các ân nhân đã cầu nguyện và dâng hiến tài chánh. Cảm ơn Chính phủ đã cho phép in ấn và phát hành.

Một vài hình ảnh trong buổi lễ:

Hinh-1(1)

Quang cảnh buổi lễ

Hinh-4(1)

Ban hát Mục sư, Truyền đạo Jrai

Hinh-5

Ban hát Hội Thánh Plei Breng

Hinh-7(1)

MS Nguyễn Ngọc Thuận chia sẻ Lời Chúa và thực hiện nghi thức Cung hiến, MS Siu Y Kim thông dịch.

Hinh-8(1)

Phát hành Kinh Thánh Jrai

TTV. Mục sư Phạm Văn Phúc – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *