Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử – Quảng Nam

Vào lúc 9 giờ ngày 20/06/2015, tại nhà thờ Tin Lành Phong Thử, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã diễn ra chương trình Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Phong Thử.

Diễn giả: MS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN).

Hiện diện có:

–      MS Phan Ân, MS Võ Đình Đán: Uỷ viên Tổng Liên hội;

–      MS Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm;

–      MS Mã Phúc Thanh Tươi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam;

–      MS Dương Quang Hòa – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng;

–      Quản nhiệm, đại diện các Hội Thánh, con cái Chúa trong các Hội Thánh lân cận;

–      Đại diện chính quyền địa phương cũng đến dự, có lẵng hoa và quà tặng.

Tổng số người tham dự khoảng 900 người.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của MS Phan Ân, MSNC Bùi Hùng – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phong Thử – đã có lời hoan nghênh và chào mừng các tôi con Chúa đã về dự chương trình Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Phong Thử.

Sau khi Ban hát lễ Hội Thánh Tin Lành Phong Thử và Hội Thánh Tin Lành Hội An tôn vinh Chúa, hội chúng được tìm hiểu về lịch sử Hội Thánh Tin Lành Phong Thử qua một clip. Các Hội Thánh trong khu vực: Thanh Quýt, Phú Lãnh, Vĩnh Điện, và Hội Thánh Trần Cao Vân (nguyên là Hội Thánh Phong Thử tỵ nạn) cũng đã dự phần tôn vinh Chúa trong chương trình.

MS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II, đã nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 9:1-2 để khích lệ tôi con Chúa qua đề tài: “Hết lòng tạ ơn Chúa”.

MS Võ Đình Đán đã hiệp cùng tôi con Chúa cầu nguyện dâng lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phước trên Hội Thánh Tin Lành Phong Thử nói riêng, cũng như các Hội Thánh Chúa khắp nơi nói chung, để Tin Lành của Chúa Cứu Thế ngày càng được rao ra cho nhiều người.

Hội Thánh Phong Thử cũng dành thời gian trong chương trình để tri ân, tặng quà các tôi tớ Chúa tiền nhiệm và các Chấp sự. Nhân dịp này, lãnh đạo Giáo hội, đại diện chính quyền địa phương cũng có quà tặng và lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh Tin Lành Phong Thử.

Chương trình kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày, sau khi MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cảm tạ Chúa và MS Trí sự Đinh Thống cầu nguyện chúc phước.

Buổi tối cùng ngày, Hội Thánh Tin Lành Phong Thử tổ chức chương trình Ca nhạc Thánh và Truyền giảng với đề tài: “Đức Chúa Trời yêu thương”.

MS Nguyễn Hữu Bình đã chia sẻ sứ điệp Phúc Âm cho thân hữu dựa trên câu Kinh Thánh trong Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.

Chương trình có khoảng 300 người tham dự, trong đó có khoảng 60 thân hữu đến nghe về tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Một số hình ảnh:

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Nhà thờ Tin Lành Phong Thử trong ngày lễ

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Ông Trần Thanh, Thư ký Hội Thánh hướng dẫn chương trình

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam MSNC Bùi Hùng, Quản nhiệm HTTL Phong Thử có lời chào mừng

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Toàn cảnh bên ngoài nhà thờ

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Toàn cảnh bên ngoài nhà thờ

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Toàn cảnh bên ngoài nhà thờ

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Bên trong nhà thờ

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Ban Hát lễ HTTL Phong Thử tôn vinh Chúa

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Ban Hát lễ HTTL Hội An tôn vinh Chúa

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Ban Hát lễ HTTL Thanh Quýt – Phú Lãnh – Vĩnh Điện tôn vinh Chúa

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Ban Hát lễ HTTL Trần Cao Vân tôn vinh Chúa

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam MS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II, giảng Lời Chúa

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Tri ân các bậc tiền nhiệm

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Nguyên Hạnh hướng dẫn chương trình truyền giảng

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Ban Hát lễ HTTL Phong Thử tôn vinh Chúa TC “Hạnh phúc chỉ có nơi Ngài”

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Đinh Nhật Rol tôn vinh Chúa TC “Nguồn suối thiêng”

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Kim Nguyên tôn vinh Chúa TC “Lớn bấy duy Ngài”

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam Khắc Quang tôn vinh Chúa TC “Tình yêu nhiệm màu”

Như Trang tôn vinh Chúa TC “Nếu bạn đánh mất Chúa Giêxu” Như Trang tôn vinh Chúa TC “Nếu bạn đánh mất Chúa Giêxu”

Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Phong Thử - Quảng Nam MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ sứ điệp Phúc Âm “Đức Chúa Trời yêu thương”

TTV. Vũ Hướng Dương

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *