Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc | Long An

Vào lúc 9 giờ ngày 19/09/2014, tại nhà thờ Tin Lành Cần Giuộc đã diễn ra chương trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ với chủ đề “Nơi Chúa Ngự”.

Về tham dự chương trình có các Mục sư trong Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm, các đại diện chính quyền tỉnh Long An, và khoảng 750 con cái Chúa.

Chương trình bắt đầu bằng lời kêu gọi ca ngợi chúc tụng Đức Chúa Trời Ba Ngôi đầy quyền năng và vinh hiển. Cả Hội Thánh hòa lòng trong sự tôn vinh Chúa một cách mạnh mẽ và phước hạnh.

Trong chương trình, Phó Ban Xây dựng nhà thờ Tin Lành Cần  Giuộc đã khai trình công tác xây dựng nhà thờ từ lúc bắt đầu có ý tưởng cho đến khi ngôi nhà thờ được hoàn tất. Thư ký Hội Thánh trình bày về Lược sử Hội Thánh Cần Giuộc từ khi mới hình thành, những giai đoạn thăng trầm và sự phát triển hiện nay của Hội Thánh. Chúa đã thiết lập Hội Thánh và Ngài luôn đi cùng để bảo tồn Hội Thánh và dùng nhiều tôi con Chúa để xây dựng Hội Thánh Ngài ngày một vững mạnh hơn.

Lời Chúa được công bố qua Mục sư Thái Phước Trường trên nền tảng Kinh Thánh II Sử Ký 7:12-22 nhắc nhở tôi con Chúa cần hiểu đúng về nơi Chúa ngự, và đời sống xứng đáng với Chúa.

Chương trình kết thúc vào khoảng 12 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

Một vài hình ảnh:

DSC_01

Quang cảnh bên ngoài

DSC_04

Quang cảnh buổi lễ

DSC_08

Tôn vinh Chúa

DSC_013

Nghi thức cung hiến

TTV. Mục sư Trần Thanh Dũng – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *