Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Plei Athai | Gia Lai

Vào lúc 9 giờ ngày 16/04/2015, Chi Hội Tin Lành Plei Athai – tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ với khoảng 1.000 tôi con Chúa xa gần và đại diện các cấp chính quyền tham dự.

 Mục sư Puih Dên – Quản nhiệm Chi Hội Plei Athai – hướng dẫn chương. Mục Sư Huỳnh Duy Linh – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai – dùng Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 3:15 để giảng luận với chủ đề “Nhà Đức Chúa Trời”. Mục sư Siu Tum – UV TLH, Mục vụ tỉnh Gia Lai – thực hiện nghi thức Lễ Đặt viên đá.

 Nhà thờ Tin Lành Plei Athai sẽ có chiều dài 34 mét, chiều rộng 17,4 mét. Hội Thánh đã mua đất với giá 150 triệu đồng, hiện tại Hội Thánh đã dâng hiến cho việc xây dựng được 200.000 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng là 1.785.000.000 VNĐ (một tỷ bảy trăm tám lăm triệu đồng), bao gồm các hạng mục như: Nhà thờ, tư thất, Cơ Đốc giáo dục phòng họp ban ngành, nhà tiếp khách, nhà vệ sinh, nhà để xe.

 Hội Thánh Plei Athai nhóm lại hằng tuần khoảng 1.000 tín hữu. Kinh tế con cái Chúa ở đây rất khó khăn vì đa số làm nông, mặc dù như vậy nhưng con cái Chúa luôn sẵn sàng dâng hiến khi thu hoạch mùa màng. Xin con cái Chúa xa gần nhớ đến và cầu nguyện để Hội Thánh ở đây có đầy đủ tài chính để xây dựng nhà thờ và làm vinh hiển danh Chúa. Tại huyện Phú Thiện có 3 Chi Hội và nhiều Điểm Nhóm, đây là lần đầu tiên Chúa mở đường để xây dựng nhà Chúa đối với một Hội Thánh trong khu vực.

 Một số hình ảnh:

DSC_0021

Nghi thức Lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ

DSC_0017

Ban Xây dựng

DSC_0025

Chúc mừng Hội Thánh

CTV. Mục sư Puih Dên

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *