Lễ Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Bình Dương Năm 2014

Lễ Khai giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản (khóa IV năm I) đã được tổ chức tại Chi Hội Bình Dương vào lúc 19 giờ Chúa nhật ngày 06/07/2014.

Chủ đề của khóa học: 

Sống Theo Lời Chúa

, câu gốc: Gia-cơ 1:22: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình”

 Đến dự Lễ Khai giảng có: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng thư ký Tổng Liên Hội; Mục sư Trần Văn Hiền – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bình Dương; cùng quý Mục sư trong tỉnh và 133 khóa sinh.

 Truyền đạo Nguyễn A Bên, phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Dầu Tiếng, hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng cầu nguyện khai lễ. Các khóa sinh góp phần tôn vinh Chúa bài hát “Học Biết Chúa” và “Hứa Nguyện”.

 Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận dùng Lời Chúa để khích lệ khóa sinh với Chủ đề: Học Biết Chúa Để Phục Vụ, Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7-14. Câu gốc: II Phi-e-rơ 3:18a. Khóa sinh Điểu Ngọc Thành đại diện các khóa sinh đã dâng lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi lời cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Lời Ngài.

 Mục sư Trần Văn Hiền tuyên bố khai giảng và giới thiệu chương trình học gồm các môn:

         – Đạo Đức Cơ Đốc:      

                      Mục sư Phan Quang Trung

         

– Chia Sẻ Niềm Tin: 

                          Mục sư nhiệm chức Nguyễn Đình Tín

         

– Tổng Quan Kinh Thánh:

                  Mục sư Đặng Châu Ngọc

         

– Lược Sử Hội Thánh:   

                    Mục sư Nguyễn Thế Hiển

         

– Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi: 

    

Mục Sư Nguyễn Tờn

 Lễ khai giảng kết thúc lúc 20 giờ 45 sau giờ cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh.

 Một vài hình ảnh:

1(4)

Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng

3(5)

TĐ Nguyễn A Bên  hướng dẫn chương trình

3a

Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng cầu nguyện khai lễ

4(4)

Mục sư Trần Văn Hiền tuyên bố khai giảng và giới thiệu môn học

5(2)

Khóa sinh tôn vinh Chúa

6(3)

MS Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa

TTV. MS Nguyễn Ngọc Thanh – Theo hoithanhtinlanhvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *