Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Liêng Bông | Lâm Đồng

Ngày 30/09/2014, Chi Hội Liêng Bông, xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Khởi công Xây dựng nhà thờ Liêng Bông cách long trọng trong ơn Chúa.

Mục sư Ha Hăck – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ tọa; Mục sư Ha Lêu – Quản nhiệm Chi Hội Liên Bông hướng dẫn chương trình. Mục sư Phan Phụng Thanh giảng Lời Chúa với chủ đề: Xây Dựng Nhà Chúa, Kinh Thánh nền tảng trong Nê-hê-mi 2:18b “Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy”.

Nghi thức Lễ Khởi công được Mục sư Ha Hăck thực hiện theo Giáo nghi của HTTLVN. Chương trình lễ khởi công xây dựng nhà thờ Liêng Bông, Chúa cho thời tiết tốt đẹp, trong bầu không khí vui tươi, thỏa lòng. Buổi lễ được kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Kính xin tôi con Chúa chung lòng tạ ơn Chúa cùng với Hội Thánh Liêng Bông, về những việc Chúa đã làm cho Hội Thánh tại đây. Con cái Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà riêng sau năm 1975 đến nay, với lòng khao khát muốn có một nơi riêng biệt để thờ phượng Chúa được trang nghiêm. Chúa cảm động chính quyền cho phép xây dựng nhà thờ với kích thước chiều dài 24m, chiều rộng 12m, chiều cao 13m. Với tổng kinh phí dự toán xây dựng là 2 tỷ 298 triệu đồng Việt Nam.

Xin tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến việc xây dựng nhà Chúa tại Liêng Bông mà thêm lời cầu thay, để công tác xây dựng nhà thờ mới được sớm hoàn thành.

Một vài hình ảnh:

IMG_1280

Quang cảnh buổi lễ

IMG_1277

Cầu nguyện cho lễ khởi công xây dựng

TTV. Mục sư Phan Phụng Thanh – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *