Lễ Ra Mắt Điểm Nhóm Phước Hòa | Bình Dương

Ngày 10/10/2014, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình Lễ Công Bố Điểm Nhóm Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tham dự chương trình có các tôi con Chúa trong tỉnh Bình Dương và đại diện các cấp chính quyền sở tại.

Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa, Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa và lắng lòng suy niệm Lời Chúa qua Mục sư Trần Văn Hiền. Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh cầu nguyện cảm tạ Chúa.

Sau nhiều năm con dân Chúa tại Phước Hòa không có chỗ thờ phượng, vì nhu cầu tâm linh các tín hữu phải đi Bình Dương, Cây Trường, Tân Hưng để thờ phượng Chúa. Nay tạ ơn Chúa đã có chỗ ổn định để tôi con Chúa thờ phượng Ngài. Chúa dùng Hội Thánh Bình Dương cưu mang, hỗ trợ mọi mặt cho Điểm Nhóm Phước Hòa trong quá trình xây dựng.

Sau khi công bố và trao giấy chứng nhận của chính quyền, Mục sư Trần Văn Hiền có lời tri ân. Buổi lễ được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Văn Lân.

Một vài hình ảnh:

1

Mục sư Trần Văn Hiền chia sẻ Lời Chúa

3

Quang cảnh buổi lễ

4

Đại diện chính quyền chúc mừng

TTV. MS Nguyễn Ngọc Thanh – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *