Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại HTTL Sài Gòn | TP.HCM

Vào lúc 9 giờ ngày 09/09/2014, tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn đã diễn ra Lễ Tấn Phong Mục sư trong niềm vui và phước hạnh Chúa ban cho.

 Lễ Tấn Phong Mục sư cho 3 vị Mục sư Nhiệm chức sau:

– MSNC Lê Hồng Anh – Nguyên Phụ tá HTTL Thị Nghè, Tp. HCM;

– MSNC Vũ Văn Quyên – Quản nhiệm HTTL Cẩm Đường, tỉnh Đồng Nai;

– MSNC Cao Nguyễn Duy Thức – Quản nhiệm HTTL Thanh Đa, Tp. HCM.

Đây là các đầy tớ Chúa thuộc sinh viên Viện Thánh Kinh Thần Học khóa I đã tốt nghiệp vào tháng 31/10/2006.

 Về tham dự chương trình Lễ Tấn Phong Mục sư, Ban Trị sự TLH có:

– Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II;

– Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH;

– Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH.

 Hội Đồng Thẩm Vấn và Tấn Phong Mục sư – Khu vực 2 (HĐTV & TPMS KV2) gồm có:

– Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH, Chủ tịch HĐTV & TPMS, Chủ lễ;

– Các Ủy viên HĐTV & TPMS KV2: Mục sư Trần Công Chánh, Mục sư Trương Văn Ngành, Mục sư Lê Khắc Hóa, Mục sư Lưu Tự An, Mục sư Điểu Huynh.

 Bên cạnh đó còn có đại diện chính quyền quận Bình Thạnh, các Hội Thánh do 3 vị Mục sư Nhiệm chức cầu phong đang hầu việc Chúa với khoảng 300 người tham dự.

 Sau khi Mục sư Trần Công Chánh chào mừng và giới thiệu, Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Tp. HCM cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Các ban hát từ các Hội Thánh: Cẩm Đường, Thị Nghè, Thanh Đa góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình.

 Mục sư Phan Quang Thiệu trao sứ điệp Tấn phong Mục sư với chủ đề “Chịu Khổ Với Tin Lành”, Kinh Thánh trong II Ti-mô-thê 1:8b “…nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành”. Lời Chúa đánh động vào mỗi tấm lòng của người chăn bầy do Đức Chúa Trời giao phó hầu cho mỗi đầy tớ Chúa sắc son, tận trung, chịu khổ trong công tác phục vụ, chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Mục sư Phan Văn Cử dâng lời cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa đã được rao giảng.

 Mục sư Phan Quang Thiệu cử hành nghi thức Tấn phong Mục sư cho các Mục sư Nhiệm chức cầu phong. Sau khi Mục sư Lưu Tự An đọc biên bản và trao quyết định Tấn phong Mục sư, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã đặt tay hiệp ý cầu nguyện với Mục sư Đoàn dâng 3 vị Tân Mục sư lên cho Chúa.

 Đại diện cho 3 vị Tân Mục sư, Mục sư Lê Hồng Anh đã có lời bày tỏ tâm chí trước Hội Thánh, hứa nguyện sẽ tận trung, tận hiến phục vụ Hội Thánh hầu cho danh Chúa được vinh hiển, kết quả cho công việc Chúa.

 Đại diện Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm, các Hội Thánh có lời chúc mừng và tặng quà cho các Tân Mục sư. Chương trình Lễ Tấn Phong Mục sư được kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Lê Khắc Hóa và lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lưu Tự An.

 Một vài hình ảnh trong chương trình:

 IMG_9961

Quang cảnh buổi lễ Tấn phong Mục sư

IMG_9955

Quang cảnh buổi lễ Tấn phong Mục sư

IMG_9891

MS Trần Công Chánh hướng dẫn chương trình

IMG_9902

Mục sư Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện khai lễ và thay cho Hội Đồng Giáo Phẩm chúc mừng các Tân Mục sư

IMG_9999

3 Mục sư Nhiệm chức từ trái qua: MSNC Lê Hồng Anh – MSNC Cao Nguyễn Duy Thức – MSNC Vũ Văn Quyên

IMG_9919

Ban hát HT Cẩm Đường tôn vinh Chúa

IMG_9932

Ban hát HT Thị Nghè tôn vinh Chúa

IMG_9989

Ban hát HT Thanh Đa tôn vinh Chúa

IMG_9954

Mục sư Phan Quang Thiệu giảng Lời Chúa và thực hiện Nghi thức Tấn Phong Mục sư

MBG_0592

Mục sư Lưu Tự An đọc biên bản và trao quyết định Tấn phong Mục sư

IMG_0043(1)

Mục sư Nguyễn Hữu Bình đặt tay cầu nguyện cho 3 Tân Mục sư

IMG_0105

Mục sư Trương Văn Ngành trao tay hữu thông công

IMG_0119

Mục sư Điểu Huynh trao tặng Kinh Thánh

IMG_0127

Mục sư Trần Công Chánh trao Giấy chứng nhận Mục sư

IMG_0151

Ban hát Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa

IMG_0168

Mục sư Lê Hồng Anh đại diện các vị Tân Mục sư bày tỏ tâm chí

IMG_0169

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc thay mặt Ban Trị sự TLH chúc mừng

IMG_0195

Đại diện các Hội Thánh tặng quà

IMG_0203

Đại diện HT Sài Gòn tặng quà

IMG_0213

Mục sư Lê Khắc Hóa cầu nguyện cảm tạ Chúa

IMG_0219

Các Tân Mục sư cùng Ban Trị sự TLH, Hội Đồng Thẩm Vấn & Tấn Phong Mục sư khu vực 2

Phạm Cường – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *