Mùa Gặt Giáng Sinh: Tổng Kết Truyền Giảng Của Chi Hội Mỹ Tho, Tiền Giang

Oneway.vn:  Từ ngày 06-21/12/2013, Chi Hội Mỹ Tho cùng 9 khu vực còn lại đã lần lượt tổ chức những chương trình truyền giảng nhân mùa giáng sinh; Tạ ơn Chúa, 4535 người đã nghe Tin Lành, 1456 người đã tiếp nhận Chúa.

Dưới đây là bảng tổng kết truyền giảng giáng sinh tại các khu vực của Chi Hội Mỹ Tho.

TT

Ngày

Địa điểm

Thân hữu tham dự

Tin Chúa

Ghi chú

1

06/12/2013

Vĩnh Kim

400

119

2

07/12/2013

Tân Lý Đông

450

235

3

09/12/2013

Long Định

350

105

4

11/12/2013

Mỹ Phước

825

250

Ban TTN. TLH

5

12/12/2013

Tân Hòa Thành

250

74

6

14/12/2013

Nhà thờ

430

176

7

16/12/2013

Thân Cửu Nghĩa

500

75

8

18/12/2013

Lương Hòa Lạc

600

150

9

20/12/2013

Mỹ Tịnh An

360

161

10

21/12/2013

Nhà Thờ

370

111

Tiếng hát chiên thơ

TỔNG HỢP

4.535

1.456

 

 

Một số hình ảnh tổng hợp:

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu tiếp nhận Chúa tại ĐN Vĩnh Kim

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Tân Lý Đông

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Long Định

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGĐiểm nhóm Mỹ Phước nơi diễn ra chương trình

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Tân Hòa Thành

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại nhà thờ Mỹ Tho

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Thân Cửu Nghĩa

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu tiếp nhận Chúa tại khu vực Lương Hòa Lạc

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGThân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Mỹ Tịnh An

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2013 CỦA CHI HỘI MỸ THO, TIỀN GIANGMSNC Lê Vĩnh Hưng hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại nhà thờ Mỹ Tho

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *