Nhà Thờ Tin Lành Dương Yên Bắt Đầu Thi Công

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 30/05/2014, trong khuôn viên nhà thờ Tin Lành Dương Yên – Quảng Nam đã diễn ra lễ cầu nguyện thi công xây dựng nhà thờ mới.

Hiện diện có:

–         MS Phan Ân, MS Võ Đình Đán: UV TLH;

–         MS Mã Phúc Thanh Tươi, Trưởng Ban đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam; và khoảng 150 tôi con Chúa đến dự.

 Sau khi MSNC Võ Nguyên Hưng có lời chào mừng, MS Mã Phúc Thanh Tươi cầu nguyện khai lễ; ông Trần Sum, Thư ký HT, Trưởng ban Xây dựng, đã trình bày một số vấn đề về công tác xây dựng nhà thờ.

 MS Phan Ân – Chủ lễ – đã nương trên Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 2:1-10, để khích lệ Hội Thánh Chúa trong khi xây dựng Đền thờ Đức Chúa Trời qua đề tài 

“Chung Lo Xây Dựng Nhà Chúa”

. Tất cả con dân Chúa phải hiệp một, chung sức, chung lòng, chung lý tưởng để cùng nhau hầu việc Chúa một cách kết quả, làm vinh hiển Danh Chúa trên vùng đất quê hương.

 Sau đó, MS Võ Đình Đán cùng với các đầy tớ Chúa hiệp lòng dâng lời cầu nguyện, dâng công tác xây dựng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 Ông Trần Minh, Thủ quỹ Hội Thánh, đã có lời cảm tạ trước khi MS Trần Đình cầu nguyện tất lễ, MS Võ Đình Đán cầu nguyện chúc phước.

 Ngôi nhà thờ mới có diện tích trên 600m2, tháp chuông cao 24m, được xây dựng trên một khu đất cao hơn mặt đường 10m. Công trình xây dựng nhà thờ dự trù kinh phí khá lớn, trong khi đó, nhu cầu của Hội Thánh khá nhiều.

 HTTL Dương Yên rất cần lời cầu thay, sự chung tay góp sức của con dân Chúa khắp nơi, để cơ sở nhà Chúa sớm được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa tại vùng quê hẻo lánh Trà My này.

 Một vài hình ảnh:

 h-(2)-(Custom)

Quang cảnh buổi lễ

h-(3)-(Custom)

MSNC Võ Nguyên Hưng giới thiệu chương trình

h-(4)-(Custom)

MS Mã Phúc Thanh Tươi cầu nguyện khai lễ

h-(5)-(Custom)

Ông Trần Sum – Thư ký HT – Trưởng ban xây dựng trình bày về công tác xây dựng

h-(6)-(Custom)

MS Phan Ân chia sẻ lời Chúa khích lệ HT

h-(7)-(Custom)

MS Phan Ân và các tôi tớ Chúa hiệp lòng cầu nguyện dâng công tác xây dựng lên cho Chúa

h-(9)-(Custom) (1)

MS Trần Đình cầu nguyện tất lễ

h-(12)-(Custom)

Khu đất sẽ thi công nhà thờ mới

TTV Vũ Hướng Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *