Rất Nhiều Cơ Đốc nhân Không Nói Về Đức Tin Của Mình?

Oneway.vn: Phần lớn Cơ Đốc nhân Ca-na-đa đều không cởi mở về đức tin của mình, theo như một khảo sát. Và rất nhiều người trong số đó cho biết là niềm tin của mình được nhiều người biết tới. Nhưng không có nghĩa Đức tin là một phần trong những cuộc nói chuyện hằng ngày của họ.

Họ là đối tượng trong cuộc khảo sát về đời sống thuộc linh Cơ Đốc. Cuộc nghiên cứu “Môn Đồ Hóa Biến Đổi” thuộc viện nghiên cứu của Lifeway tại Nashville tìm hiểu về thói quen và thái độ về mặt thuộc linh của 1000 mục sư và 4000 Cơ Đốc nhân tại Bắc Mỹ.

Bao gồm khoảng 1068 người Canada, những người đi Hội Thánh ít nhất 1 tháng 1 lần.

Những người làm khảo sát tìm hiểu về 8 tính chất của những Cơ Đốc nhân trường thành. Trong đó có “Không Hổ Thẹn” – một thước đo về độ công khai của Cơ Đốc nhân.

khao sat

Ý tưởng xuất phát từ 1 phân đoạn Kinh Thánh trong Tân Ước, sách Rô-ma 1 :16 “ Thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Mừng, vì đó là quyền năng của Ðức Chúa Trời để cứu mọi người có lòng tin….”

Không hổ thẹn có nghĩa là tự tin nói về Đức tin của mình và sống đời sống bày tỏ, Scott McConnell, Phó chủ tịch của Lifeway, cho biết.

“Có hai yếu tố trong tính chất của môn đồ: không hổ thẹn về Chúa Giê-xu Christ với người không tin, và minh bạch ở giữa cộng động Cơ Đốc,” ông nói thêm “Sự minh bạch của một môn đồ trưởng thành là cởi mở về trách nhiệm thuộc linh và sẵn sàng chia sẻ những thách thức, trở ngại của mình với những tín hữu khác.

Những Cơ Đốc nhân Ca-na-đa cho biết họ không giấu niềm tin của mình với cộng đồng.

Chỉ có 3 trong số 10 người tán thánh với câu nói “rất nhiều người tôi quen không biết tôi là một Cơ Đốc nhân.” Hơn một nữa không đồng ý.

Hơn một nửa cũng cho biết là họ muốn sự phản hồi về niềm tin của mình từ những người Cơ Đốc khác. 54% đồng ý với câu nói, “tôi trông đợi những người bạn đồng đức tin nhắc nhở tôi nếu mà tôi quyết định thiếu khôn ngoan.”

Nhưng Đức tin không phải là chủ đề nói chuyện bình thường hàng ngày của rất nhiều người Cơ Đốc nhân, theo như khảo sát.

Khoàng 48% đồng ý với câu nói, “vấn đề thuộc linh không thường xuyên xuất hiện như là một phần tất yếu trong những cuộc nói chuyện bình thường với những người Cơ Đốc khác.” 31% không tán thành.

Ít hơn 1 nửa cho rằng họ chia sẻ những nghi ngờ và khó khăn với những người Cơ Đốc khác. 44% đồng ý với câu nói, “tôi chia sẻ một cách cởi mở những khó khăn mà tôi đang trải qua khi tôi nói chuyện với một Cơ Đốc nhân khác.” Chỉ có 33% là không tán thành.

“Cơ Đốc nhân rất dễ mang mặt nạ “Hội Thánh” khi họ ở tại Hội Thánh và giả bộ rằng mọi chuyện vẫn ổn,” McConnell nói.

Tuy nhiên, làm như vậy, McConnell cho biết là Cơ Đốc nhân đã bỏ lỡ cơ hội để trưởng thành trong Đức tin của mình với sự giúp đỡ của những người tin Chúa khác.

McConnell cũng cho biết những người đọc Kinh Thánh thường xuyên, được sự hướng dẫn 1-1 bởi 1 Cơ Đốc nhân trưởng thành, và có thói quen xưng tội với Chúa, thường đạt mức độ cao trong phần “Không Hổ Thẹn”.

 Nguồn tin Lifeway Research

Dịch tin Đức Ân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *