Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Điểm Nhóm Thuận Hòa | Bình Thuận

Oneway.vn: Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, Chúa cũng đã cho phép điểm nhóm Thuận Hòa tại Bình Thuận có được một buổi thờ phượng đầu tiên. Thật cảm tạ Chúa!

Mùa Giáng sinh năm 1996, các thanh niên sắc tộc làng 34 xã Thuận Hòa đã vượt quảng đường gần 50km đến Hội Thánh Phú Long dự đêm truyền giảng, có 4 thanh niên đã đã bằng lòng cầu nguyện tin Chúa là: K. Trung, K. Long, K. Diêu và K. Thủy. Đó là những người tin Chúa đầu tiên của làng 34.

 Đầu năm 1997, TĐTN Huỳnh Văn Tùng được Ban Trị sự Nam Trung hạt cử về phụ tá cho MS Nguyễn Nhất Thống – Quản nhiệm Hội Thánh Ma Lâm, đặc trách lo cho làng 29 và làng 34.

 Được sự giới thiệu của TĐTN. Bùi Tấn Lực, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Phú Long về 4 thanh niên đã cầu nguyện tin Chúa, TĐTN Huỳnh Văn Tùng vâng theo sự chỉ đạo của MS Nguyễn Nhất Thống kết hợp với một vài con cái Chúa ở Ma Lâm có tinh thần truyền giáo, đã không ngại ngày đêm và khó nguy: trung tín chăm sóc tân tín hữu và chứng đạo cho dân tại hai làng 29 và 34.

 Được Chúa đồng công và ban phước, nhiều người tin Chúa có đời sống được biến đổi rõ ràng, họ bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ cúng ma làng, không tin thầy pháp, không nghe thầy bói,… nhiều người bị tà ma ám được giải cứu, nhiều người bị bệnh nan y được chữa lành bằng sự cầu nguyện,… dân hai làng 29 và 34 tin Chúa ngày một đông.

 Đầu năm 1998, TĐTN Lê Văn Tám được cử đến thay TĐTN Huỳnh Văn Tùng.

 Khi Hội Thánh phát triển thì sự bách hại và khó khăn từ mọi phía càng gia tăng, để có thể đến với làng, thăm viếng và dạy Lời Chúa cho các tân tín hữu, các đầy tớ Chúa phải vận dụng làm các công việc phục vụ có tính chất đời thường như: cắt tóc dạo, bẫy chim, câu cá, làm nương,… Điều đáng vui mừng là khi sự khó khăn càng nhiều thì người tin Chúa càng đông.

 Bên cạnh làng 34 có khu kinh tế mới Gia Le thuộc thôn Dân Lễ được hình thành năm 1979, có 3 gia đình con cái Chúa từ các nơi được chính quyền đưa lên đây sinh sống, sau một thời gian, có 2 gia đình đã trở về quê cũ, một gia đình còn lại là của ông Trần Xuân Tín.

 Khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) có tư cách pháp nhân cũng là lúc con cái Chúa ở xã Thuận Hòa cần được công nhận sinh hoạt hợp pháp, số tín hữu lúc bấy giờ hơn 100 người.

 Trải qua nhiều cuộc họp trình bày nguyện vọng với các cấp chính quyền, nhiều đơn xin gởi đến các cơ quan chức năng, mong được công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Thuận Hòa và xin được nhóm lại nhà ông Y Song ở giữa làng hoặc nhà ông K. Bốt ở đầu làng 34 thuộc thôn Dân Hiệp. Sau nhiều lần trình xin không được chấp thuận, Hội Thánh đã phải thỏa thuận hiệp thương với chính quyền xin Điểm Nhóm được sinh hoạt nhà ông Trần Xuân Tín.

 Đến ngày 24/06/2011 chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận nhận sinh hoạt đạo Tin Lành tại nhà ông Trần Xuân Tín thôn Dân Lễ. Ông Trần Xuân Tín là Trưởng Điểm Nhóm.

 Vì xa xôi, cách trở, thiếu phương tiện đi lại, trong tín hữu có nhiều người già, trẻ con, vì nhà ông Trần Xuân Tín không còn thích hợp cho sinh hoạt của Điểm Nhóm trong hiện tại, con cái Chúa ở Thuận Hòa và ông Trưởng Điểm Nhóm đã đồng ký tên xin được di dời Điểm Nhóm theo nguyện vọng của tín hữu.

 Cảm tạ Chúa! Ngày 03/06/2014 chính quyền địa phương đã có công văn số: 14/TB-UBND về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt đạo Tin Lành của Điểm Nhóm Thuận Hòa từ nhà ông Trần Xuân Tín sang nhà ông K. Bốt kể từ ngày 04/06/2014.

 Buổi nhóm đầu tiên ở địa điểm mới của Điểm Nhóm Thuận Hòa đã được dâng lên Chúa vào ngày 08/06/2014. UBND xã Thuận Hòa đã đồng ý cho thay đổi địa điểm sinh hoạt của Điểm Nhóm Thuận Hòa theo nguyện vọng của Hội Thánh trong thời điểm UBND tỉnh Bình Thuận đang xét chấp thuận Chi Hội Thuận Hòa là sự vui mừng, sự khích lệ lớn cho con dân chúa ở đây trong niềm tin về sự thành tín rất lớn của Chúa.

 Một số hình ảnh trong buổi nhóm đầu tiên tại địa điểm mới của Điểm Nhóm Thuận Hòa:

1(7)

Quang cảnh buổi thờ phượng

5(6)

Quang cảnh buổi thờ phượng

6(7)

Quang cảnh buổi thờ phượng

7(8)

Quang cảnh buổi thờ phượng

9(5)

Cầu nguyện dâng hiến

10(7)

Truyền đạo Nguyễn Đức Thắng chia sẻ Lời Chúa, được phiên dịch qua tiếng K’Ho

12(5)

Các tín hữu tại điểm nhóm Thuận Hòa

Theo TTV. Truyền đạo Nguyễn Đức Thắng – HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *