Thông Báo Đặc Biệt Từ Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc)

Oneway.vn: Ngày 15.5.2014, Văn phòng Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) đã gởi thông báo đến tất cả Mục sư, Truyền đạo, Trưởng nhiệm, Chấp sự và toàn thể con cái Chúa hiệp một lòng cầu nguyện cho sự an nguy của đất nước, và hòa bình trong khu vực. 

Trong Thông báo gởi đến các Hội thánh, Văn phòng Tổng hội trình bày rõ hiện trạng của đất nước: Trung Quốc đã mang giàn khoan HD-981 vào sâu trong khu đặc quyền kinh tế, hải phận của Việt Nam. Không những vậy, Trung Quốc còn mang theo 80 tàu các loại trong đó có tàu quân sự gây nhiễu với Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam trong tư thế giải quyết trong ôn hòa, kêu gọi Trung Quốc dỡ giàn khoan ra khỏi khu vực này nhưng tình hình càng ngày càng leo thang.

Tổng hội MB

Thông Báo của Tổng Hội HTTLVN (Miền Bắc)

Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 2:1-8 có chép rằng: 

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người,

 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.

 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,

 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 

Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ

 (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. 

Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. 

Trung Tín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *