Thường Trực Tổng Liên Hội Thăm Các Hội Thánh Trong Tỉnh Sóc Trăng

Để tìm hiểu nhu cầu công việc Chúa và khích lệ các Hội Thánh trong tỉnh Sóc Trăng, Thường trực Ban Trị sự Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến đi thăm các Hội Thánh trong tỉnh vào ngày 04/08/2014.

Đoàn gồm có:

           – Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH

           – Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH

           – Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH

           – Mục sư Hồ Nguyên Kha – Trưởng Ban Đại diện TL tỉnh Sóc Trăng

           – Mục sư Phạm Thanh Bình – Ủy viên Ban Đại diện TL tỉnh Sóc Trăng

Tại Kế Sách, thường trực TLH ghi nhận sự đổi mới và phát triển công việc Chúa tại đây, cũng như nhu cầu mở mang Điểm Nhóm tại các khu vực phụ cận.

kế sách

Tại Thới An Hội, quý tôi tớ Chúa hòa lòng với Hội Thánh Chúa tại đây vui mừng tạ ơn Ngài vì công trình tư thất vừa mới hoàn thành. Hội Thánh cũng cần thêm hơn 300 triệu để hoàn tất khu Cơ Đốc Giáo Dục để cho con cái Chúa có nơi sinh hoạt học Lời Chúa.

thới an hội

Tại An Lạc Tây, là Hội Thánh có số tín đồ nhiều nhất trong tỉnh, Thường trực TLH nhận thấy sự mạnh mẽ của Hội Thánh khi đã hình thành được một Hội Thánh nhánh và một Điểm Nhóm, cùng với sự năng động trong cách sinh hoạt của các ban ngành.

an lạc tây

Tại Đại Ngãi, đoàn cùng cảm tạ Chúa với tôi con Chúa tại đây về công trình xây dựng nhà thờ đang được thi công giai đoạn 2, hiện cần kinh phí hơn 1 tỷ để lợp mái và hoàn thiện toàn bộ công trình.

đại ngãi

Tại Châu Khánh, Thường trực TLH ghi nhận những cố gắng của Hội Thánh trong việc hoàn tất nợ xây dựng nhà thờ, và khích lệ Hội Thánh có kế hoạch tài chính để tiến lên Chi Hội tự lập.

châu khánh

Tại Vĩnh Châu, là nơi có đông người dân tộc Khmer và người Hoa, thường trực TLH ghi nhận nhu cầu truyền giáo đa sắc tộc cũng như nhu cầu xây dựng nhà thờ mới tại đây vì cơ sở hiện tại quá chật hẹp và cũ nát.

vĩnh châu

TV. MS Hồ Nguyên Kha – Theo hoithanhtinlanhvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *