Thơ: Tin mừng Giáng sinh

Sáng danh Chúa Thánh trên Trời,
Bình an dưới đất cho người trần gian!
Món quà vô giá Chúa ban,
Jêsus – Đấng Christ bình an vào đời!

Con Trời, Vua Thánh làm người,
Là đường cứu rỗi cho người lầm than,
Quyền năng Chúa sẽ xua tan,
Đau buồn bịnh tật, hay nan đề gì…

Nếu lòng vướng bận điều chi,
Mau tìm đến Đấng Toàn Tri giải bày!
Giáng Sinh còn mãi đến nay,
Đó là ấn chứng chẳng phai bao giờ!

Đừng nên trì hoãn, chần chờ,
Hãy mau ca ngợi, tôn thờ Chúa thôi,
Sáng danh Chúa Đấng Ba Ngôi,
Bình an, ân trạch cho rồi người ơi!

Giáng Sinh, Con Thánh vào đời,
Thế gian mừng đón, vang lời ngợi khen,
Cùng nhau đón Chúa vào đời,
Jêsus – Lẽ Thật, chẳng quên năm nào!

Tiểu Minh Ngọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *