Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Đầu Năm 2015

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 14/01/2015 tại Chi Hội Nha Trang đã diễn ra chương trình hiệp nguyện đầu năm 2015 do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với sự hiện diện của quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, nhân sự đặc trách các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh.

MSNC Nguyễn Châu Hải, Phụ tá QNHT Nha Trang, hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. Chương trình hiệp nguyện được mở đầu với lời ca ngợi Chúa qua bài TC 10 “Nguyện Ngợi Chiên Con Thánh”. Mục sư Võ Văn Tự Cường cầu nguyện khai lễ. Mục sư Phạm Sính giảng luận đề tài: “Người Hầu Việc Chúa”, Kinh Thánh trong Giăng 12: 20-26.

Ban Hiệp nguyện dành thời gian để các Hội Thánh dâng lời cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban, đồng thời biết được những nhu cầu của các Hội Thánh. Ban Hiệp nguyện cùng hiệp lòng dâng lời cảm tạ, cầu thay lên cho Chúa.

Ban Đại diện cũng phổ biến tin tức, định hướng công tác chung của tỉnh cho thời gian tới. Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ 00 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hoàng Nhị Công.

Một số hình ảnh:

1(6)

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

2(4)

MS Võ Văn Tự Cường cầu nguyện khai lễ

3(5)

MS Phạm Sính chia sẻ lời Chúa

8(4)

Nêu vấn đề của các Hội Thánh

6(5)

Nêu vấn đề của các Hội Thánh

7(4)

MSNC Kiều Tuấn Nhã cầu thay

TTV. MSNC Nguyễn Đức Dũng – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *