Tổng Kết Khóa Thánh Kinh Căn Bản Hoa Ngữ Năm 2014

Lễ Tổng kết niên học 2014 của lớp Thánh Kinh Căn Bản Hội Thánh Hoa ngữ được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 28/01/2015 tại Chi Hội Bình Tây. Đến dự có sự hiện diện của Mục sư Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) là diễn giả của chương trình, cùng đông đảo quí tôi con Chúa từ các Hội Thánh người Hoa trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

MSNC Lý Gia Trung, giám thị lớp Thánh Kinh Căn Bản Hoa ngữ, hướng dẫn chương trình. Sau lời chào mừng, Nữ Truyền đạo Tăng Nguyên Tiên, phụ trách lớp Thánh Kinh Căn Bản Hoa ngữ đã giới thiệu sơ lược về quá trình phát triển cũng như những thành quả đã đạt được của khóa học, đặc biệt là đã có 2 khóa sinh chuẩn bị học năm thứ nhất tại Viện Thánh Kinh Thần Học. Trong khóa đầu tiên đã có 21 khóa sinh hoàn thành chương trình 4 năm của lớp Thánh Kinh Căn Bản, trong năm 2014 có 9 khóa sinh đã hoàn tất các môn học bổ sung nhằm hoàn tất chương trình học 4 năm.

Mục sư Thái Phước Trường đã dùng Lời Chúa trong Thi Thiên 119:89-96 để giảng luận, nhắc nhở và khích lệ quí con cái Chúa luôn trung tín trong việc học hỏi Lời của Chúa.

Trong suốt 5 năm qua, các đầy tớ Chúa trong Ban Thánh Kinh Căn Bản Hoa ngữ đã chung tay hết lòng trong việc giảng dạy Lời Chúa cho các con cái Chúa người Hoa, với mục đích nâng cao kiến thức Kinh Thánh và tìm kiếm những người trẻ tuổi được Chúa kêu gọi để dâng mình hầu việc Chúa. Mong rằng quí tôi con Chúa cũng nhớ đến lớp Thánh Kinh Căn Bản Hoa ngữ trong sự cầu nguyện, hầu cho Hội Thánh người Hoa sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Một số hình ảnh trong chương trình:

C42D3057

MSNC Lý Gia Trung hướng dẫn chương trình

C42D3031

Nữ Truyền đạo Tăng Nguyên Tiên giới thiệu lớp TKCB Hoa ngữ

C42D3039

Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I – giảng Lời Chúa

C42D3058

9 khóa sinh hoàn tất bổ sung 4 năm học khóa 1

C42D3055

Các khóa sinh đạt thành tích tốt trong niên học 2014

CTV. MSNC Lý Gia Trung

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *