Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp kết hợp với Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội đã tổ chức kỳ trại hè cho các em thiếu niên Tin Lành trong tỉnh Đồng Tháp.

Kỳ trại năm nay được tổ chức trong 04 ngày từ 15-18/06/2015 tại nhà thờ Tin Lành Nhị Mỹ với khoảng 90 em thuộc 10 Chi Hội trong tỉnh Đồng Tháp về tham dự kỳ trại.

Chủ đề của kỳ trại là “Cùng Lớn Lên”, câu gốc Ê-phê-sô 4:13: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.”

Diễn giả chính của kỳ trại là: MSNC Đỗ Đăng Khoa và MSNC Nguyễn Khánh Tường. Qua 03 ngày các trại sinh được sinh hoạt nhóm, được học hỏi những bài học Kinh Thánh bổ ích cho đời sống theo Chúa của các em. Đặc biệt trong ngày 18/06/2015 các em được tư vấn hướng nghiệp với các doanh nhân Cơ Đốc, cùng các anh chị sinh viên đã tốt nghiệp đại học.

Cảm tạ Chúa vì các em Thiếu niên được tham dự một kỳ trại thật bổ ích và phước hạnh, các em chia tay ra về và hẹn gặp lại trong kỳ trại năm sau.

Một số hình ảnh:

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp Quang cảnh lớp học

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp Sinh hoạt ngoài trời

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp MSNC Nguyễn Khánh Tường trong giờ học Kinh Thánh

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp MSNC Đỗ Đăng Khoa trong giờ học Kinh Thánh

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp Thầy Võ Nhân Từ trong giờ hướng nghiệp

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo hướng nghiệp cho Thiếu niên

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp TĐ. Trần Thanh Tâm dẫn chương trình bế mạc

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp MS Nguyễn Trung Tâm cầu nguyện khai lễ

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp MS Đặng Trường Sơn có lời tri ân và tuyên bố bế mạc kỳ trại

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp MSNC Hồ Anh Vũ cầu nguyện tạ ơn Chúa

Trại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp Hình lưu niệm

TTV. MSNC Hồ Năng Quyền

Nguồn: HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *