Trại Huấn Luyện | Bồi Linh Nhân Sự Mục Vụ Thể Thao

Oneway.vn: Tuần qua, từ ngày 18 – 22 tháng 2, Khối Thể thao thuộc Ủy Ban Thanh Thiếu nhi TLH đã tổ chức chương trình họp mặt huấn luyện và bồi linh cho nhân sự Mục vụ Thể thao (MVTT).

Đến tham dự chương trình có Mục sư Phạm Trọng Huy – Ủy viên Tổng Liên Hội, phụ trách Ủy Ban Thanh Thiếu nhi; các thành viên trong Khối Thể thao cùng quý tôi tớ Chúa và hơn 150 nhân sự MVTT đại diện cho 28 tỉnh thành. Chủ đề của kỳ trại là sự “Tận Hiến” câu gốc: Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17).

Chương trình trại có 3 phần:

Ngày 18/2, nhân sự đại diện các tỉnh thành báo cáo công việc Chúa trong năm 2013 kế hoạch sinh hoạt măm 2014 và cầu nguyện cho nhau. Cảm tạ Chúa nhều tỉnh thành đã sử dụng MVTT thật hiệu quả, nhiều người được gây dựng, nhiều bạn trẻ biết Phúc Âm và tin nhận Chúa qua các chương trình sinh hoạt đội nhóm, câu lạc bộ, hội thao… Trong năm 2013, có hơn 10.000 em thiếu nhi biết về Chúa Giê-xu qua các chương trình hội thao (Kids games). Năm 2014, các tỉnh thành tiếp tục các hoạt động thể thao cho giới trẻ, tạo sân chơi lành mạnh, tạo những mối liên hệ, chia sẻ Phúc Âm, môn đệ hóa… với những sinh hoạt có tính chất duy trì thường xuyên.

Ngày 19–20/2, các nhân sự được huấn luyện những kỹ năng làm công tác MVTT, những phẩm chất cần phải có của một người lãnh đạo, những kỹ năng giúp đỡ đội nhóm – câu lạc bộ học Lời Chúa, kỹ năng môn đệ hóa..

Ngày 21-22/2 là chương trình bồi linh, kết ước. Mục sư Nguyễn Văn Hoàng – Ủy viên Ban Đại diện tỉnh Bình Thuận, phụ trách MVTT – đã dùng Lời Chúa trong Giăng 6:9 để khích lệ mọi người trong sự tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Những hoạt cảnh trong lửa trại, những bài hát được tôn cao danh Chúa giữa rừng thông trong đêm khuya. Thánh Linh Chúa làm việc đụng đến lòng từng nhân sự một lần nữa họ tái kết ước tận hiến đời sống của mình để phục vụ Chúa qua công tác với giới trẻ. Mục sư Phạm Trọng Huy cầu nguyện đặc biệt cho các nhân sự.

Chương trình trại được kết thúc sau lời tâm sự của Mục sư Phạm Trọng Huy, các trại sinh chia tay nhau lên đường trở về với Hội Thánh của mình chuẩn bị cho một năm mới với nhiều kết quả hơn cho công việc Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

oneway2

oneway3

oneway5

oneway6

oneway7

oneway8

 Bình Yên. Theo: httlvn.org

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *