Truyền Giảng Cho 3600 Người Tại Vĩnh Phúc

Oneway.vn: Năm “Chiếm xứ” đã bắt đầu và buổi truyền giảng lớn cho 3600 công nhân tại Vĩnh Phúc chắc hẳn là khởi đầu rất tuyệt vời cho một năm ra đi mạnh mẽ và kết quả của Hội thánh Lời Sự Sống.

Cũng trong tuần đầu tiên của năm mới, Hội thánh Lời Sự Sống tại Thanh Xuân cũng có buổi rao giảng Lời Chúa cho khoảng 70 cán bộ công nhân viên của một công ty TNHH tại Bắc Ninh.

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh PhúcBuổi Truyền giảng cho 3.600 người tại Vĩnh Phúc

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh Phúc

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh PhúcKhoảng 3600 công nhân lắng nghe sứ điệp Phúc âm qua bài giảng “Ý nghĩa đời người” của Mục sư Phạm Tuấn Nhượng,

Vào ngày 04/01/2014, Hội thánh Lời Sự Sống tại Thanh Xuân cũng có buổi tham dự Hội nghị tổng kết cùng một công ty tại Bắc Ninh và có cơ hội chia sẻ Tin lành cùng toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Một số hình ảnh:

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh PhúcCa đoàn hát tôn vinh Chúa

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh Phúc

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh Phúc

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh Phúc Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh Phúc

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh Phúc

Truyền giảng 3.600 người tại Vĩnh PhúcThầy Nguyễn Việt Hải, quản nhiệm Hội thánh Lời Sự Sống tại Thanh Xuân chia sẻ “Sự Bình An” dựa trên Lời Chúa Luca 2:14

Nguồn: loisusong.net

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *