Truyền Giảng Giáng Sinh Cho Người Chăm Tại Điểm Nhóm Bầu Ngứ | Ninh Thuận

Trong niềm vui chung mừng Chúa Giê-xu giáng sinh, sáng Chúa nhật ngày 21/12/2014, Hội Thánh người Chăm ở Điểm nhóm Bầu Ngứ – Tỉnh Ninh Thuận nhóm thờ phượng Chúa và truyền giảng Tin Lành.

Buổi thờ phượng Chúa với chủ đề “Bình An Cho Loài Người” đã cảm động lòng con cái Chúa và các thân hữu.

Cảm tạ Chúa, có 05 thân hữu tin Chúa qua chương trình. Anh em tin Chúa hứa nguyện hết lòng yêu Chúa và sốt sắng làm chứng Chúa cho nhiều người Chăm được cứu trong những ngày tới.

Hội Thánh Bầu ngứ chưa có nhà thờ, và chính quyền chưa công nhận tư cách pháp nhân. Hiện nay Hội Thánh đang nhóm thờ phượng Chúa từ 60 -70 người tại nhà mượn tạm của một gia đình con cái Chúa. Xin các Hội Thánh Chúa nhớ cầu nguyện cho chúng tôi.

Một vài hình ảnh:

Phu1EE5 nu1EEF Tu00F4n vinh Chu00FAa

Thanh niu00EAn tu00F4n vinh Chu00FAa

Cu1EA7u nguyu1EC7n cho 5 thu00E2n hu1EEFu tin nhu1EADn Chu00FAa

CTV. MSNC Quảng Đại Dũng – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *