Truyền Giảng Tại HTTL Việt Nam Midway City | Hoa Kỳ

Vào lúc 19h ngày 28/9/2014 vừa qua, tại Hội Thánh Midway 8141 Washington Ave, Midway City, CA 92655, Ban Truyền giảng đã tổ chức chương trình Ca Thánh nhạc với Chủ đề “Tình Yêu Thiên Chúa” đem về những kết quả đáng khích lệ cho công việc Chúa.

Các bài Thánh ca về chủ đề tình yêu như Tình Yêu Muôn Thu, Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa, Nguồn Tình Yêu được dâng lên để bày tỏ tình yêu của Chúa.

MS Văn Đài rao giảng Lời Chúa đề tài: “TÌNH YÊU THIÊN CHÚA”, Kinh Thánh nền tảng “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Tạ ơn Chúa, sau lời kêu gọi của MS Văn Đài, đã có 8 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa qua sự hướng dẫn cầu nguyện của MS Nguyễn Hoài Trân.

Chương trình thánh nhạc Truyền giảng đặc biệt chủ đề Tình Yêu Thiên Chúa tại Hội Thánh Midway được kết thúc lúc 21 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa chúc phước của MS Huỳnh Tích Đức trong sự tể trị và ban phước của Chúa.

Hình ảnh trong chương trình:

1

Quang cảnh chương trình

3

Tôn vinh Chúa

6

Tôn vinh Chúa

5

Kịch ngắn bày tỏ về tình yêu biến đổi của Chúa

7

MS Văn Đài chia sẻ lời Chúa

10

Cầu nguyện cho thân hữu

Huỳnh Văn Thạch – Theo Hoithanh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *