Ứng Viên Nói Tiếng Lạ Sẽ Được Chấp Nhận Tại Hội Truyền Giáo Quốc Tế Thuộc Báp-tít Nam Phương

Oneway.vn: Richmond, Va. (Christian Examiner) – Hội Nghị Ban Truyền Giáo Quốc Tế (IMB) của Báp-tít Nam Phương,  là một tổ chức chọn lựa và huấn luyện giáo sĩ cho hệ phái này đã thay đổi tiêu chuẩn đánh giá nhân sự của mình và cho phép mở ra một hướng đi mới để giúp những người trước đây không được bổ nhiệm chức vụ làm giáo sĩ ở nước ngoài, Baptist Press, cơ quan ngôn luận của Báp-tít Nam Phương thông báo.

David Platt, người được bổ nhiệm chức Chủ tịch của IMB vào tháng 8 năm 2014 qua bầu cử đã nói với ủy viên hội đồng quản trị công tác mục vụ đầu tuần vừa rồi rằng tổ chức sẽ thay đổi chính sách bổ nhiệm và trình bày “Một tuyên bố thống nhất về tiêu chuẩn đánh giá” mới sẽ được áp dụng với tất cả các ứng viên.

tieng la

Mục sư David Platt, Chủ tích của Hội Truyền Giáo Quốc Tế thuộc Báp-tít Nam Phương, ông có bằng cử nhân báo chí tại đại học Georgia, và hai bằng Thạc sĩ Thần Học và một bằng Tiến Sĩ tại thần học viện Báp-tít New Orleans. Ông là tác giả của tác phẩm Best Seller của New York Times :  Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream.  Ông cũng là người trẻ nhất đảm nhận chức vụ mục sư của Hội Thánh Brooks Hill ở tuổi 26.

“Chúng ta đang bàn về khả năng vô hạn mà Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho dân sự của Ngài để họ có thể đi khắp thế giới với Phúc Âm. Và vì chúng tôi là Tổ Chức Truyền Giáo Quốc Tế, chúng tôi muốn bổ nhiệm càng nhiều người Báp-tít càng tốt, và điều đó đòi hỏi chúng tôi phải mở ra những đường dẫn để mọi người có thể tiếp cận được những hướng đi mới đó,” Platt tuyên bố, theo như thông tin từ Baptist Press.

Theo tiêu chuẩn đánh giá mới, IMB sẽ không còn nhìn nhận ly hôn là sự ngăn trở với việc bổ nhiệm giáo sĩ, cũng như là sẽ không gây khó khăn cho những người nói tiếng lạ trong lúc cầu nguyện một mình.

Cho phép những người với khả năng như vậy hầu việc Chúa không phải là “hạ thấp những tiêu chuẩn của những giáo sĩ tiềm năng,” Platt cho biết. “Nhưng đó là gia tăng tiêu chuẩn trong những lĩnh vực quan trọng nhất… chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện giáo sĩ của mình và làm việc như những giáo sĩ theo đường lối trung tín với Hội Thánh Báp-tít Nam Phương và với niềm tin của Hội Thánh Báp-tít Nam Phương.”

Theo như thông báo vắn tắt về những thay đổi trên website cùa IMB, các ứng viên có tiền sử ly hôn đã đủ điều kiện để hầu việc Chúa ngắn hạn. Các hướng dẫn mới cho phép các ứng viên được bổ nhiệm vào công tác cho dù đã từng ly hôn.

“Trong tất cả các hạng mục phục vụ truyền giáo, cá nhân đã từng ly hôn sẽ được hầu việc Chúa. tuy nhiên, vai trò của người đó trong hội truyền giáo, hay hoàn cảnh xung quanh việc ly hôn của họ, hay là liệu họ có hợp với nền văn hóa tại nơi họ hầu việc hay không sẽ được IMB hợp tác với Hội Thánh địa phương của người đó đánh giá xem xét,” theo như thông báo.

Vấn đề cầu nguyện bằng tiếng lạ của một cá nhân cũng không còn ngăn cản người đó trong công tác giáo sĩ, tuyên bố cho biết, mặc dù về mặt lịch sử Hội Thánh Báp-tít Nam Phương từ chối vấn đề nói tiếng lạ.

Năm 2005, Ủy viên của IMB đã bỏ phiếu thiết lập một chính sách ngăn cấm việc bổ nhiệm một cá nhân nói tiếng lạ vào vị trí truyền giáo.

“Nói tiếng lạ” được coi là “món quà của Chúa” và là bằng chứng của sự cứu rỗi đối với Hội Ngũ Tuần.

Hầu hết thành viên hội Báp-tít Nam Phương đều phủ nhận giáo lý đó của Hội Ngũ Tuần và cho rằng khi Kinh Thánh đề cập tới “nói tiếng lạ” nghĩa là “một ngôn ngữ thật sự của một số nhóm người nào đó”, theo như chính sách cũ của IMB,

Chính sách mới nhất của IMB cho biết rằng một cá nhân cầu nguyện bằng tiếng lạ sẽ “không tự động bị loại khỏi mục vụ truyền giáo.”

Tuy nhiên, cũng theo tuyên bố của IMB, thì tổ chức này có quyền “kết thúc công tác của những giáo sĩ nếu họ liên tục nhấn mạnh rằng ân tứ thuộc linh là tiêu chuẩn dành cho tất cả các cơ đốc nhân hay là những sự nhấn mạnh vào ân tứ thuộc linh đó gây phân rẽ trong công tác truyền giáo của Hội Báp-tít Nam Phương.”

Và thay đổi đó cũng không có nghĩa là bất cứ ai nói tiếng lạ cũng sẽ được bổ nhiệm. Tổ chức này cho biết quy trình bổ nhiệm, huấn luyện và giám sát sẽ đào tạo những người giáo sĩ để họ gây dựng Hội Thánh theo đúng tinh thần của nền thần học, truyền giáo học và Hội Thánh học của Báp-tít Nam Phương.

Ngoài ra, ủy viên của IMB sẽ bỏ phiếu để nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa vào cách thức làm phép Báp-têm của những ứng viên. Thông báo cho biết là IMB muốn đảm bảo, theo như tín điều và thông điệp của Báp-tít, tất cả các giáo sĩ đều phải làm phép Báp-têm qua phương pháp dầm mình vào trong nước theo như lời dạy của Thánh Kinh.

 Nguồn tin Christian Examiner

Dịch tin Đức Ân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *