10 câu hỏi cần hỏi chính mình trong năm mới

Oneway.vn – Khởi đầu của một năm mới luôn là thời điểm lý tưởng để dừng lại, tìm kiếm, và định hướng lại chính mình.

Với mục đích đó, sau đây là một vài câu hỏi mà chúng ta có thể dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện.

  1. Trong năm nay, bạn sẽ làm gì để thêm lên sự vui thỏa của bạn trong Chúa?
  2. Trong năm nay, bạn sẽ cầu xin Chúa thực hiện điều gì để thách thức bản thân trở nên tốt hơn?
  3. Trong năm nay, điều quan trọng nhất bạn có thể làm để cải thiện chất lượng đời sống gia đình bạn là gì?
  4. Kỷ luật thuộc linh nào mà bạn muốn thực hiện nhất trong năm nay, và bạn sẽ làm điều đó như thế nào?
  5. Điều gì khiến bạn mất nhiều thời gian nhất trong đời sống, và bạn sẽ thay đổi nó như thế nào trong năm nay?
  6. Một phương cách mới hữu ích nhất mà bạn có thể làm để giúp đỡ Hội Thánh nơi bạn đang sinh hoạt trở nên vững mạnh hơn là gì?
  7. Trong năm nay, bạn sẽ dốc lòng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ai?
  8. Bởi ân điển Chúa, phương cách quan trọng nhất mà bạn sẽ cố gắng làm để biến năm nay khác biệt so với năm qua là gì?
  9. Trong năm nay, bạn có thể làm gì để cải thiện đời sống cầu nguyện của mình?
  10. Trong năm nay, bạn dự định làm điều gì mà sẽ còn ảnh hưởng trong mười năm tiếp? Và cõi đời đời?

Giá trị của những câu hỏi này không nằm ở sự sâu sắc của nó, thực tế, chúng cho chúng ta thấy vấn đề cần hướng tới, và chúng ta cần phải làm những gì để tập chú vào sự kết ước đó. Ví dụ, qua việc đặt câu hỏi ai là người mà bạn muốn khích lệ nhất trong năm nay sẽ giúp bạn nhớ đến việc khích lệ người đó hơn.

Có thể, trên đây chỉ là những câu hỏi ngắn gọn bạn dễ dàng đọc lướt qua và ‘nhét tạm thời’ vào tâm trí của mình. Nhưng hãy để hơn cả một câu hỏi, chúng ta cần thời gian để suy ngẫm và viết xuống, cần xét lại bản thân và kết ước. Năm mới những điều chưa biết, những bất ngờ của niềm vui cả sự mất mát còn phía trước, nhưng thật phước hạnh khi có Chúa đi cùng, săn sóc và hướng dẫn. Hãy giữ lòng yêu mến Chúa hơn ngày hôm qua!

Bài: JUSTIN TAYLOR; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *