5 hy vọng tuyệt vời bạn chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa!

Oneway.vn – Không có niềm hy vọng, mọi người sẽ nản lòng, và niềm hy vọng duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy, có thể lấp đầy mọi nỗi phiền muộn, tuyệt vọng là qua tình yêu của Chúa.

1. Hy vọng về tình yêu của  Đức Chúa Trời – Thi thiên 33

Tác giả Thi Thiên nhắc nhớ rằng chúng ta không có niềm hy vọng nào ngoài Đấng Christ, niềm hy vọng dành cho những ai yêu mến Ngài và vâng phục Ngài, một niềm hy vọng không thể bị phá hủy. Đức Chúa Trời trông nom những người thuộc về Ngài, những người kính sợ và tôn kính Ngài. Tác giả Thi Thiên đã viết: “Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái-xem người kính-sợ Ngài, cố đến người trông-cậy sự nhân-từ Ngài” (Thi thiên 33:18). Nếu như niềm hy vọng của chúng ta đặt vào tình yêu không lay chuyển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, thì chúng ta biết sự thật rằng “mắt Chúa đang dõi theo chúng ta”. Ồ! điều này thật tuyệt!

2. Hy vọng về sự cứu rỗi – Thi thiên 42

Ngay cả trong mọi biến động của cuộc sống, chúng ta – những người có niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời, vẫn có thể ca ngợi Ngài, ngay cả khi mọi thứ xung quanh chúng ta đang vỡ vụn.

Về phần mình, chúng ta chỉ cần nghe lời Khuyên của trước giả Thi Thiên rằng: “Hãy trông-cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi-khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu-rỗi. Đức Chúa Trời tôi ôi! linh-hồn tôi bị sờn-ngã trong mình tôi” (Thi thiên 42: 5b-6a).

Bạn có đang cảm thấy “bị bỏ rơi” và “hỗn loạn” (Thi Thiên 42:11a) không? Hãy để lời nhắc nhở của Đức Chúa Trời làm tăng lên trong bạn niềm hy vọng, một niềm hy vọng chỉ có trong Chúa, không phải từ một ai khác (Thi thiên 42:11b).

3. Niềm hy vọng về sự sống lại từ trong kẻ chết – I Phi-e-rơ 1

Đọc về cách mà Phi-e-rơ đã khích lệ chúng ta bằng cách nhắc nhở rằng chúng ta có niềm hy vọng về sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ và niềm hy vọng bởi ân điển Chúa ban cho chúng ta trong tương lai.

Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: “Ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương-xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông-cậy sống” (I Phi-e-rơ 1:3).

Đây là “hy vọng sống…” hay là một niềm hy vọng rằng ngày nào đó Chúa sẽ biến đổi chúng ta trở nên một thân thể mới đẹp đẽ.

Niềm hy vọng mà chúng ta có trong sự phục sinh là “cơ-nghiệp không hư đi, không ô-uế, khôngsuy-tàn, để dành trong các từng trời cho anh em” (I Phi-e-rơ 1:3).

4. Niềm hy vọng là mỏ neo vững chắc của chúng ta – Hê-bơ-rơ 6

Tác giả sách Hê-bơ-rơ cho chúng ta thấy rằng niềm hy vọng không không phải là điều gì đó vô định, nhưng là một điều đã biết rõ. Bởi vì chúng ta có sự đảm bảo vào Đức Chúa Trời – Đấng đã cứu chúng ta và lời hứa về sự sống đời đời.

Tác giả sách Hê-bơ-rơ cam đoan với chúng ta rằng: “Chúng ta giữ điều trông-cậy nầy như cái neo của linh-hồn, vững-vàng bền-chặt, thấu vào phía trong màn”(Hê-bơ-rơ 6:19). Thời cựu ước, nơi chí thánh nằm ở phía sau của tấm màn che (bức màn) và không được phép ai bước vào, chỉ thầy tế lễ mỗi năm một lần (Ngày Chuộc Tội hoặc Yom Kippur) đi vào đó để dâng của lễ chuộc tội và cầu thay cho dân sự.

Và qua Chúa Jêsus, tất cả những ai tin Ngài đều được phép “ở phía sau bức màn”, nghĩa là chúng ta có quyền kết nối với Đức Thánh Linh. Niềm hy vọng này đóng vai trò như một cái neo vững chắc cho linh hồn chúng ta, giữ cho tâm hồn chúng ta được an toàn và vững chắc trong bến đỗ tình yêu của Chúa.

5. Niềm hy vọng không hề xấu hổ – Rôma 5

Nếu bạn cố gắng tìm kiếm niềm hy vọng, hãy dừng lại và đọc trong Rô-ma Chương 5, Phao-lô nói với rằng đau khổ tạo ra sự nhịn nhục, và rõ ràng, chỉ nhờ và thông qua Chúa Jêsus Christ mà “chúng ta cậy đức-tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông-cậy về vinh-hiển Đức Chúa Trời” (Rô-ma 5:2).

Chúng ta vẫn có thể hy vọng trong sự đau khổ bởi vì chúng ta biết rằng: “chúng ta cũng khoe mình trong hoạn-nạn nữa, vì biết rằng hoạn-nạn sanh sự nhịn-nhục” (Rô-ma 5:3).

Chúa đang làm việc trong mỗi con người chúng ta. Đức Thánh Linh mang lại sự đảm bảo cho những người tin Chúa và đặt niềm hy vọng vào những lời hứa tuyệt vời và quý giá của Ngài (II Phi-e-rơ 1:4).

Không bao giờ có một từ ngữ nào hay một lời hứa nào của Đức Chúa Trời bị thất bại! Đây là lý do tại sao đức tin mà chúng ta đặt vào Đấng Christ thì “sự trông-cậy không làm cho hổ-thẹn, vì sự yêu-thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh-Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

Bạn đã nắm bắt được điều đó chưa? Đức Thánh Linh phải được ban cho chúng ta để tình yêu của Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ vào trong tâm hồn của chúng ta. Lý do duy nhất: “Chúng ta yêu mến <Đức Chúa Trời> vì Ngài đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19). Ngài phải thực hiện bước đầu tiên vì người chết không thể chọn yêu mến Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:1-5).

Phần kết

Kinh Thánh sử dụng từ niềm hy vọng khác rất nhiều so với cách sử dụng của thế gian. Hy vọng của chúng ta là sự an toàn và chắc chắn. Không giống như là chúng ta “hy vọng trời sẽ mưa” hoặc là “hy vọng đội của mình sẽ giành chiến thắng”. Chúng ta hy vọng trong sự trở lại của Chúa Jêsus và sự sống đời đời mà Ngài dành cho tất cả những người đặt niềm tin vào Ngài, nhưng lại một lần nữa, nó không phải là “tôi hy vọng như vậy” nhưng là “tôi biết như vậy!”.

Chúng ta hy vọng vào Đức Chúa Trời thành tín và Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta (Giăng 6:37, 39).

Bạn đã tin cậy nơi Đấng Christ và khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn chưa?

Hôm nay, tôi kêu gọi bạn hãy ăn năn và đặt sự tin cậy của mình nơi Chúa Jêsus. Nếu bạn từ chối, bạn sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 9:27), khi Chúa đến lần thứ hai (Khải huyền 20:12-15). Đó là điều tôi không mong muốn ở bất cứ ai!

Thuỳ Duyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *