5 Lời Chúa hứa cho ai cảm thấy bị bỏ rơi

Oneway.vn – Đã bao giờ bạn cảm thấy bị bỏ rơi, từ chối hay phản bội?

Nếu bạn đã từng trải qua những trải nghiệm đầy tiêu cực đó, thì dưới đây là một số câu Kinh Thánh mà chúng tôi hy vọng, qua đó, bạn sẽ có thể cảm thấy dễ chịu và hy vọng hơn.

Hê-bơ-rơ 13:5b “vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu”.

Hê-bơ-rơ 13:5 khiến chúng ta nhớ lại lời Chúa trong Phục truyền luật lệ ký 31:8 “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” 

Đây là chính là lời Đức Chúa Trời đang phán với Giô-suê, người kế vị Môi-se để dắt dân sự Chúa tiến vào xứ mà Ngài hứa ban. Bạn có thể tưởng tượng, có điều gì an ủi hơn việc Chúa trực tiếp nói với bạn rằng, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn hay buông tay bạn? Lời hứa đó giúp chúng ta vững tin nơi Đấng Tể trị trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta không phải sợ hãi hay mất tinh thần, dù ngay cả khi chúng ta đang đi trong trũng bóng chết. 

Ngày nay Chúa vẫn nói với chúng ta. Và cách để chúng ta có thể nhận biết rõ ràng nhất tiếng phán ấy là qua Lời của Ngài. Trong lá thư cuối cùng mà Phao-lô viết: “Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ủng hộ ta cả; tất cả đều bỏ rơi ta. Xin Chúa đừng chấp trách họ! Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:16-17a). Thật đau lòng! Mọi người đã chối bỏ Phao-lô. Có lẽ vì họ sợ phải chịu chung số phận với ông. Nhưng Chúa không bao giờ buông bỏ ông, ngay cả trong những lúc nghịch cảnh nhất – “Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta”. Và ngày hôm nay, Chúa đang ở bên bạn và sẽ thêm sức cho bạn, khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi và bị khước từ. 

Giăng 14:18 “Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con”.

Các môn đệ rất lo lắng về việc Chúa Jêsus rời đi vì Ngài đã ở bên họ suốt ba năm qua. Họ không biết tại sao Chúa phải rời đi và cũng không biết Ngài sẽ đi đâu. 

Còn bạn, bạn có bao giờ cảm thấy Chúa đã hoặc sẽ bỏ rơi bạn không? Bạn có cảm thấy bị khước từ trong cuộc sống? 

Ngày bé, tôi thường xuyên bị loại khỏi các cuộc chơi bóng của xóm vì tôi nhỏ tuổi và khá vụng về. Tôi có lẽ là người cuối cùng mà mọi người mong muốn có trong đội. Và ngay cả ở trường, tôi gần như luôn là người cuối cùng được chọn vào các đội trong các hoạt động thể thao. 

Chúa Jêsus biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, khi Ngài kêu lên “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” (Ma-thi-ơ 27:46)? Dường như tất cả đều đã bỏ rơi Chúa Jêsus trên thập giá. Nên khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi hay bị khước từ, hãy nghĩ đến Đấng đã bị đóng đinh trên cây gỗ trước sự dè bỉu, khinh chê của con người. Khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi, hãy nghĩ đến Lời Chúa và lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bạn, không bao giờ bỏ bạn. Và ngay cả khi chúng ta bỏ rơi Ngài, Ngài cũng vẫn là Đấng Giữ Lời, rằng Ngài sẽ chẳng bỏ bạn đâu. 

Lê-vi 26: 11-12 “Ta sẽ lập nơi ngự của Ta giữa các con, tâm hồn Ta không hề ghét bỏ các con. Ta sẽ đi giữa các con, làm Đức Chúa Trời của các con và các con sẽ làm dân Ta”.

Điều này được viết cho dân Y-sơ-ra-ên nhưng nó có thể áp dụng cho mọi con cái Đức Chúa Trời. 

Từ “ngự” là “ngự trong đền tạm” và ở đây Đức Chúa Trời phán với con cái Y-sơ-ra-ên điều tương tự mà tôi tin rằng Ngài đã nói với con cái Ngài ngày nay; Ngài sẽ bước đi giữa chúng ta, Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta sẽ là dân của Ngài, và Ngài sẽ ở với chúng ta. 

Sứ đồ Giăng viết “Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14) và cùng một từ được dùng cho “ngự” là “đền tạm” vì vậy vì chúng ta biết Chúa Jêsus là Ngôi Lời nên Ngài đã hứa sẽ ở tạm hoặc ở với chúng ta. 

Đây chính là cụm từ mà Chúa Jêsus đã sử dụng khi nói với các môn đồ của Ngài rằng nếu chúng ta ở trong Ngài thì Ngài sẽ ở với chúng ta (Giăng 15:4). Từ “ngự” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “menō” và có nghĩa là “ở trong, ở cùng” nên chính Chúa Jêsus đã nói rằng Ngài sẽ ở với chúng ta và ở với chúng ta cho đến đời đời.

Giăng 16:22 “Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các con thì lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con”. 

Các môn đệ rất đau buồn khi Chúa Jêsus nói với họ rằng Ngài sẽ rời xa họ: Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ lại thấy Ta (Giăng 16:16). Ngài không bao giờ cố gắng che giấu sự thật rằng Ngài sắp rời xa họ và họ  rất đau buồn vì sẽ không gặp Ngài một thời gian. Nhưng Ngài đã hứa “các con sẽ lại thấy Ta”. Khi đó, lòng họ sẽ hân hoan và niềm vui họ nhận được là niềm vui “không ai có thể đoạt lấy”. 

Đó cũng là một lời hứa cho chúng ta vì bây giờ Chúa Jêsus không còn thể lý ở cạnh chúng ta nhưng Ngài sẽ trở lại tìm chúng ta và chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy Ngài. Đó là niềm vui trọn vẹn và còn mãi cho những ai trông đợi Ngài. 

Rô-ma 8:38-39 “Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta”.

Hãy suy nghĩ xem hai câu này đang nói gì; Phao-lô tin chắc rằng sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus. 

Khi chúng ta sống, Ngài ở cùng chúng ta. Khi chúng ta chết, chúng ta được ở bên cạnh Ngài. Không có thiên thần sa ngã, không có kẻ thống trị độc ác, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, không một tạo vật nào có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đây là lời hứa chắc chắn và đời đời không thay đổi của Chúa rằng không gì có thể chia cắt Ngài và chúng ta  (Tít 1:2; Dân số 23:19).

Nếu bạn cảm thấy Chúa bỏ rơi bạn hoặc bạn cảm thấy bị bỏ rơi, vấn đề đầu tiên cần nhận thức ở đây là “cảm xúc”. Cảm xúc của con người là thứ không đáng tin cậy nhất. Nhưng lời hứa của Chúa là đáng tin cậy. Bạn có tin tưởng vào cảm xúc của mình qua Lời Chúa không? 

Cảm xúc nhất thời không thể so sánh được với những lời hứa đời đời tuyệt diệu của Đức Chúa Trời như có Lời chép: “Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 1:20).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *