6 dấu hiệu bạn cho thấy đang lui đi trong đức tin

Oneway.vn – Trong hành trình đức tin, việc nhận biết những dấu hiệu ban đầu của việc thụt lùi trong đức tin là rất quan trọng. Điều này giúp chúng ta tiến bước với Chúa Jêsus và tránh được những cạm bẫy giăng sẵn của kẻ thù.

Sau đây là 6 dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh.

1. Tập chú vào tình yêu của chúng ta thay vì của Chúa

Dấu hiệu đầu tiên là chúng ta ưu tiên tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Jêsus hơn tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. 

Đây có vẻ là điều tuyệt vời, nhưng hãy nhớ lại việc khi sứ đồ Phi-e-rơ quá tự tin vào sự trung tín của ông dành cho Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 26:33-34). Ông tập chú vào tình yêu ông dành cho Chúa Jêsus nhiều hơn tình yêu Ngài dành cho ông và cuối cùng Phi-e-rơ đã chối Chúa. Dù vậy, khi chúng ta nhìn thấy câu chuyện của Giăng sau đó, chúng ta thấy có sự khác biệt. Giăng luôn luôn nhấn mạnh việc ông được Chúa Jêsus yêu thương (1 Giăng 4:19).

Trước khithụt lùi trong đức tin, chúng ta đã dời mắt khỏi Chúa Jêsus sang việc tập trung vào chính mình.

2. Đời sống cầu nguyện của bạn “đi ngủ

Khi càng yếu đuối trong đời sống cầu nguyện, chúng ta đang ở trong mối nguy của việc thụt lùi trong đức tin. Một tấm gương lớn cho điều này được chép trong Lu-ca 22:31-32, khi Chúa Jêsus gọi Phi-e-rơ “Si-môn” (tên cũ của ông) tỉnh thức và cầu nguyện thì ông mơ màng trong giấc ngủ.

Tương tự, khi “thuộc linh” của chúng ta say đắm trong giấc ngủ, những thói quen cũ của chúng ta sẽ bắt đầu “thức dậy”.

Khi bạn bắt đầu thối lui trong sự cầu nguyện, sự kết ước của bạn với Chúa cũng sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng.

3. Để tránh hy sinh, bạn chỉ dám theo Chúa từ xa

Tránh né việc hy sinh là một dấu hiệu rõ ràng của việc thụt lùi trong đức tin. 


Trong Ma-thi-ơ 26:58, Phi-e-rơ theo Chúa Jêsus từ đằng xa. Trước đó, ông đã theo sát Chúa Jêsus khi Ngài chữa lành cho người bệnh, vực kẻ chết sống lại, bước đi trên biển, và làm những điều lạ lùng. Nhưng khi Phi-e-rơ nhận ra việc theo Chúa phải chấp nhận những đánh đổi, hy sinh, ông bắt đầu suy nghĩ lại.

Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta vác lấy thập tự giá và đi theo Ngài, cho dù phải hy sinh (Ma-thi-ơ 16:24-25). Nếu đời sống Cơ Đốc của bạn chỉ toàn là về bạn mà không phải thập tự giá, thì bạn đang không tăng trưởng trong Chúa Jêsus.

4. Tê liệt trước những áp lực của thế gian

Một dấu hiệu khác của việc thụt lùi đức tin được tìm thấy trong Giăng 18:18

Chúng ta nhìn thấy hình ảnh Phi-e-rơ đang ngồi sưởi ấm cùng các đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm (là những người đã bắt Chúa Jêsus) chung một ngọn lửa. Điều này cho tôi thấy rằng ông đã không còn ở trong lửa Thánh Linh nữa; ông đang ở trong ngọn lửa trần gian.

Tương tự, khi bạn không còn vui thỏa trong sự hiện diện của Chúa Jêsus nữa, thì Sa-tan sẽ mời gọi bạn đến với vui thú của thế gian, và rất khó để bạn từ chối. Khi chúng ta ngưng đổ đầy mình bằng những điều thuộc về Chúa, thì Sa-tan sẽ làm bạn tràn ngập thú vui – những điều khiến chúng ta ngày càng thờ ơ với Chúa.

5. Bạn nghi ngờ về Lẽ thật của Lời Chúa

Sự nghi ngờ trở nên nguy hiểm khi nó dẫn chúng ta ra xa khỏi Chúa. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta điều này qua câu chuyện của Ê-va và con rắn (Sáng Thế Ký 3:1), và sa-tan cám dỗ Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 4).

Sa-tan chỉ có thể tấn công bạn khi hắn làm tiêu tan nghi ngờ của bạn về hắn và hắn chỉ có thể làm điều đó khi gieo thành công những nghi ngờ của bạn về Lời Chúa.

Sự nghi ngờ không phải đến từ việc thiếu đức tin mà là hoài nghi về đức tin đó.

Nghi ngờ sẽ là tội nếu nó dẫn bạn ra xa khỏi Chúa, nhưng nghi ngờ không phải là tội lỗi. Nghi ngờ không giống với sự vô tín. Nghi ngờ là thắc mắc về điều bạn tin, còn sự vô tín được xác định là chối bỏ niềm tin đó.

Nghi ngờ là một khó khăn, còn sự vô tín là chối bỏ niềm tin bất kể bằng chứng nào.

Hôm nay tôi muốn khích lệ bạn, nếu bạn thấy mình có sự nghi ngờ, hoài nghi về Lời Chúa, hãy đến với Chúa với nghi ngờ đó.

6. Xa cách các tín hữu

Cơ Đốc nhân không nhóm lại thường xuyên thường có kết ước hời hợt với đức tin của họ

Không nhóm lại thường xuyên thường là dấu hiệu của một lòng tin kính thiếu chân thành. 

Một Cơ Đốc nhân không có mối liên hệ với Hội Thánh giống như một học sinh mà không đến trường, một chiến sĩ mà không gia nhập quân đội, và một công dân không đi bầu cử.

Chúng ta là các chi thể thuộc thân thể Chúa Jêsus (1 Cô-rinh-tô 12:27). Chúng ta cần nhóm nhau lại (1 Phi-e-rơ 2:5). Khi bạn tách rời khỏi thân thể Đấng Christ, đó là một cạm bẫy của kẻ thù để khiến bạn thụt lùi. Đây là điều đầu tiên chúng ta thấy nó xảy ra trong câu chuyện của người con trai hoang đàng (Lu-ca 15:11-32).

Tôi hiểu rằng đôi khi chúng ta cũng cần giữa khoảng cách với một Hội Thánh tiêu cực, nhưng chúng ta không nên tách mình khỏi Hội Thánh của Đấng Christ Jêsus.

Lời cuối cùng

Nếu bạn nhận thấy đời sống mình có những dấu hiệu này, thì giờ đây vẫn chưa là quá trễ để bạn trở lại với Chúa. Hãy ăn năn và tránh xa tội lỗi. Đi theo con đường của thập giá và tình yêu của Ngài dành cho bạn. 

Nếu kẻ thù đang cố lên án bạn vì tội lỗi của bạn, hãy mặc kệ nó và chạy đến với thập tự giá. Khi bạn đầu phục, bạn sẽ kinh nghiệm Tình yêu của Chúa Jêsus một lần nữa.

Hãy nhớ rằng, Chúa Jêsus không chỉ cứu tội nhân mà Ngài còn mua chuộc những người thụt lùi trong đức tin nữa. Hãy đến gần Ngài và tăng trưởng trong đức tin.


Bài: Vladimir Savchuk; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: pastorvlad.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *