6 điều cần trong năm mới

Oneway.vn – “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” (Gia-cơ 4:15)

“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai.” (Ma-thi-ơ 6:34)

“Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời của con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn con vào đất bằng phẳng.” (Thi Thiên 143:10)

Năm mới sẽ mang lại những bất ngờ và thử thách mới mà bạn không thể dự đoán trước. Điều này thật sự là một phước hạnh, bởi vì bạn không cần phải biết! Nếu bạn biết trước những gì sẽ xảy ra và cố tìm cách xử lý, bạn sẽ cảm thấy áp lực với trách nhiệm quá nặng nề.

Bạn không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà chỉ cần biết rằng Ai sẽ đồng hành cùng bạn. Đó chính là Chúa – Đấng mở đường cho bạn, bảo vệ và hướng dẫn bạn. Tương lai của bạn nằm trong bàn tay vững chãi, cùng quyền năng và ân điển vô song của Ngài.

“Nầy, Ta ở với con, con đi đâu, Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ nầy. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi Ta hoàn tất những điều Ta đã hứa với con.” (Sáng thế ký 28:15)

Khi bạn chào tạm biệt năm cũ và bước sang năm mới, sau đây là sáu điều mà bạn chắc chắn sẽ cần:

1. Cầu nguyện:

Từ nay cho đến khi gặp Chúa, bạn sẽ luôn cần phải cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, bạn sẽ trò chuyện với Đức Chúa Trời hằng sống, Cha yêu thương của bạn—Đấng mời gọi bạn đến, lắng nghe tiếng kêu cầu, đáp lại lời cầu nguyện của bạn, Đấng làm mọi sự hiệp nhất theo ý muốn và mục đích tốt lành của Ngài cho cuộc đời bạn.

2. Tin cậy:

Chúa không muốn bạn sợ hãi hay lo lắng về tương lai. Vào đúng thời điểm, Ngài sẽ chu cấp những gì bạn cần; Ngài sẽ cho bạn biết những điều bạn cần biết; Ngài sẽ chỉ cho bạn thấy những gì bạn phải thấy. Khi Ngài im lặng thì đừng lo lắng, hãy cứ kiên tâm chờ đợi thời điểm của Ngài.

3. Vâng lời:

Vâng lời là việc làm đẹp lòng Chúa. Ngài sẽ luôn ban cho bạn đầy đủ nguồn chu cấp, thời gian và cơ hội để làm những công việc Ngài giao cho bạn. Nếu Ngài không kêu gọi bạn làm điều gì mới hay khác biệt vào lúc này, hãy tiếp tục làm điều mà Ngài đã kêu gọi bạn.

4. Tha thứ:

Chẳng ai có thể hành động hay ăn nói một cách hoàn hảo. Ngay cả những người yêu quý bạn cũng sẽ có lúc khiến bạn tổn thương. Tha thứ là thái độ của tấm lòng và quyết định của ý chí – điều mà bạn phải lựa chọn mỗi ngày. Có người mang trong lòng nỗi tổn thương, cay đắng, oán hận suốt một thời gian dài, không bao giờ muốn buông bỏ quá khứ. Khi bạn bước qua cánh cửa năm mới, hãy bỏ lại tất cả những tổn thương của ngày hôm qua và nhẹ nhàng đi tới.

5. Trung tín:

Trong năm mới này, bạn cần phải trung tín tuân theo ý muốn Chúa trên đời sống mình; bạn cần phải bước qua những thung lũng sâu và đối mặt với những đỉnh núi cao; bạn cần phải tiếp tục phục vụ người khác bằng tình yêu thương; bạn cần phải sống theo ý muốn Chúa với tấm lòng biết ơn, cùng lời khen ngợi trên môi và sự sốt sắng trong tâm linh.

6. Cứu Chúa Jêsus

Mọi ngày, mọi khoảnh khắc, mọi hoàn cảnh trong năm mới này, bạn sẽ luôn cần đến Cứu Chúa Jêsus. Bạn sẽ cần Ngài hết lòng và tin cậy nơi Ngài tuyệt đối. Bạn sẽ cần ân điển Ngài để được thêm sức, cần Thánh Linh Ngài ban quyền năng, cần sức mạnh Ngài để được nâng đỡ, và cần Lời Ngài hướng dẫn vâng theo mọi ý muốn của Cha.

Đừng chọn nơi nào khác ngoài nơi Chúa muốn bạn đến, vì bạn sẽ không có được sự bình an khi bước theo ý riêng của mình. Đừng lo lắng về những điều chưa biết. Chỉ  cần giao phó cho Chúa tất cả những gì thuộc thẩm quyền của Ngài và chuyên tâm làm những công việc thuộc trách nhiệm của chúng ta. Khi Chúa cất đi những gì Ngài đã ban cho bạn, Ngài sẽ trả lại cho bạn điều tốt hơn gấp bội. –Fenelon

Hãy hết lòng vâng phục thánh ý Chúa trên đời sống bạn. Hãy cứ trông cậy nơi Ngài – Cha nhân từ yêu thương của chúng ta.

Bài: Roy Lessin; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thoughts-about-god.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *