Cách mở cửa những Lời Chúa hứa

(Nguồn hình: Unsplash.)

Các vấn đề trong ngày bắt đầu khuấy động tâm trí, khi tôi đang ngồi suy nghĩ xem mình nên viết gì. Sẽ có một sự sụp đổ hay bùng nổ kinh tế? Các quyết định quốc hội sắp tới sẽ mang đến sự thay đổi tốt hơn hay tệ hơn? Và ở cấp độ cá nhân với những câu hỏi như: liệu tôi có thể giảm đúng số cân mình muốn trong năm nay không? Tôi có được xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình không? Vấn đề tài chính của tôi sẽ tốt hơn chứ?

Chỉ với một trong những câu hỏi này đã có thể khiến bạn sợ hãi, lo lắng nếu bạn để nó điều khiển mình. Khi để tất cả chúng lại với nhau, bạn có một ngọn núi của những điều không chắc chắn. Nhiều người đang sợ hãi và hoảng loạn bởi những câu hỏi tương tự, bao gồm nhiều Cơ Đốc nhân. Họ đang tự hỏi: “Liệu có hy vọng nào không? Tôi có thể sống sót không?…”

Vâng, trong Đức Chúa Trời luôn có hy vọng! Chúa hứa trong Thi-thiên 91:9-10:

“Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng chí cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi”.

Chìa khóa cho những lời hứa này được tìm thấy trong câu 14,

“Vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh Ta”.

Khi tâm trí bạn chọn để yêu mến Chúa và lòng bạn làm vậy, bạn đã có phần đầu tiên của chìa khóa cho lời hứa của Đức Chúa Trời ở Thi Thiên 91.

Nhiều người trong số chúng ta đã mở chìa khóa đầu tiên qua việc tiếp nhận Chúa Jêsus vào lòng mình. Đối với những người chưa thực hiện bước này, không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để mời Ngài làm Chúa và chủ cuộc đời bạn.

Phần tiếp theo của chiếc chìa khóa này cũng không kém quan trọng. Đó là nhận biết Đức Chúa Trời, lòng nhân từ, thương xót, và tình yêu thương của Ngài bằng sự hiểu biết cá nhân. Và khám phá Đức Chúa Trời là Ai không chỉ bằng việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.

Việc này xảy ra theo hai cách. Đầu tiên, suy gẫm chứ không chỉ đọc Kinh Thánh. Theo từ điển Webster, suy gẫm là “tham gia vào sự suy tư hoặc suy nghĩ: tập trung suy nghĩ của mình vào điều gì đó”. Nói cách khác, hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn đang đọc. Trong xã hội với nhịp độ sống rất nhanh này, chúng ta thường lướt qua nhiều hơn đọc đúng nghĩa. Hãy dành thời gian cho Lời Chúa; dừng lại và hỏi chính mình: “Điều này có nghĩa gì? Việc này áp dụng như thế nào trên cuộc sống của tôi?” Cầu xin Chúa dạy dỗ và bày tỏ cho bạn. Đừng chỉ lướt qua nó, rồi đánh dấu vào danh sách những việc cần làm và nói rằng: “Tôi đã đọc xong Kinh Thánh cho ngày hôm nay”.

"Đầu tiên, suy gẫm chứ không chỉ đọc Kinh Thánh." (Nguồn hình: Unsplash)

Thứ hai, khám phá Đức Chúa Trời bằng cách dành thời gian với Ngài. Hãy nhớ rằng, Chúa đã tạo dựng con người để có thời gian với Ngài. Sáng thế ký 2:19 là một ví dụ về điều này:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người, để xem con người đặt tên chúng là gì, và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó”.

Đức Chúa Trời tạo ra thú vật, sau đó mang đến cho A-đam đặt tên. Ngài quan tâm xem con nào sẽ được đặt tên nào. Tôi tưởng tượng đã có một số cuộc thảo luận về thiết kế và mục đích của con vật giữa Chúa và A-đam. Điều này cần thời gian.

Sáng thế ký 3:8-9: “Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát… Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: ’con ở đâu?’”.

Câu trên cho thấy Chúa dành thời gian đến với A-đam và Ê-va. Đây không phải là điều bất thường đối với họ. Ông bà thậm chí còn nhận biết tiếng Chúa đang đến và họ sẽ dành thời gian để gặp gỡ Ngài. Đây là điều Chúa muốn làm để chúng ta biết Ngài. Đây là lý do Chúa Jêsus đến thế gian, để mở ra một con đường cho con người dành thời gian với Đức Chúa Trời và biết Ngài một lần nữa.

Hãy dành thời gian, ngồi xuống và lắng nghe tiếng Ngài. Tìm biết sự hiện diện của Ngài. Có hiểu biết và mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.

"Thứ hai, hãy dành thời gian, ngồi xuống và lắng nghe tiếng Ngài." (Nguồn hình: Unsplash)

Điều này sẽ mở khóa tất cả những lời hứa trong Thi Thiên 91, và nhiều điều hơn nữa. Bạn sẽ được che giấu trong sự hiện diện và bảo vệ của Đức Chúa Trời.

Hãy nhớ rằng bạn đã có một phần của chìa khóa, hãy dành thời gian cho Chúa, đọc và suy gẫm Lời Ngài bằng cả tấm lòng mình. Thì bạn đã có trọn vẹn cách để mở cửa các Lời Hứa trên trời.

Bài: Richard Bandler; dịch: T.P
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *