3 Lời nói dối dễ tin

Oneway.vn – Hãy đối đầu mọi lời nói dối của kẻ thù bằng uy quyền trong Lời Chúa – Lời có sức mạnh tiêu diệt mọi dối trá của kẻ thù đang lôi kéo bạn xa khỏi Đấng Yêu thương!

Satan vui mừng khi nhìn thấy một Cơ Đốc nhân tuyệt vọng. Vì hắn biết rằng lúc này tâm trí chúng ta đấu tranh với nhiều tư tưởng, suy nghĩ và dễ lắm chọn lấy điều tưởng chừng đúng đắn nhưng thật ra lối suy nghĩ đó đang kéo chúng ta xa khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Và đây là ba lời nói dối của kẻ thù nhưng bạn dễ dàng tin:

 

Lời dối trá thứ nhất: “Bạn là một kẻ đạo đức giả. Đúng, bạn đang phục vụ Chúa Jêsus nhưng lại không trọn lòng theo Ngài. Mọi thứ thật rối ren. Hãy bỏ cuộc đi”.

Hãy công bố: “Tôi biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài mỗi khi lòng tôi lên án tôi. Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng tôi và Ngài biết hết mọi sự” (1 Giăng 3:19-20). “Chính tôi cũng không tự xét đoán mình… Đấng đoán xét tôi chính là Chúa” (1 Cô-rinh-tô 4:3-4).

 

Lời dối trá thứ hai: “Bạn là một kẻ thất bại. Bạn đã làm hỏng cuộc đời mình. Bạn đã bị tổn thương quá nhiều. Bạn sẽ không bao giờ được nhận phước từ Chúa. Hãy bỏ cuộc đi!”.

Hãy công bố: “… người nghèo, … những tấm lòng tan vỡ, … những kẻ bị giam cầm, … Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Họ sẽ xây lại các nơi đổ nát ngày xưa, dựng lại các nơi hoang tàn lúc trước”. (Ê-sai 61:1-4).

 

Lời dối trá thứ ba: “Bạn quá nhỏ bé. Bạn đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của thế giới phức tạp và đông đúc này, bạn thật vô tích sự. Hãy bỏ cuộc đi!”

Hãy công bố: “Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, 29để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:28-29).

Mỗi lời dối trá đều đáng tin theo cách riêng của nó. Vì vậy, chúng ta không thể đánh bại những lời nói dối ấy bằng niềm tin và sự hiểu biết cá nhân. Hãy đối đầu mọi lời nói dối của kẻ thù bằng uy quyền trong Lời Chúa – Lời có sức mạnh tiêu diệt mọi dối trá của kẻ thù đang lôi kéo bạn xa khỏi Đấng Yêu thương!

 

Bài: Ray Ortlund, dịch: Dạ Nguyên
(Nguồn: The Gospel Coalition)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *