3 ‘nhân vật’ luôn hiện diện trong cuộc sống bạn

Oneway.vn – Sẽ có kẻ thù hùng mạnh. Sẽ có những người bạn yếu đuối. Nhưng luôn luôn chúng ta sẽ có một Người Bạn mạnh mẽ bên cạnh, tên Ngài là Chúa Jêsus.“A-léc-xan-đơ, thợ đúc đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo việc hắn đã làm. 

Cả con cũng phải cảnh giác người đó, vì hắn quyết liệt chống đối lời rao giảng của chúng ta.

Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ủng hộ ta cả; tất cả đều bỏ rơi ta. Xin Chúa đừng chấp trách họ! 

Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta để ta có thể rao truyền Tin Lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe, và ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử. 
Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác và đem ta vào vương quốc thiên đàng của Ngài.
Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men”. (II Ti-mô-thê 4:14-18)

Có 3 “nhân vật” đã xuất hiện trong phân đoạn Kinh Thánh trên, qua những lời tâm tình của Phao-lô gửi cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê.

Thứ nhất, kẻ thù hung bạo

Alexander có thể đã từng là người bạn của Phao-lô, nhưng hiện tại Phao-lô phải cảnh báo Ti-mô-thê về người này.

Alexander đang chống đối chức việc hiện tại của Phao-lô. “chống đối lời rao giảng của chúng ta“.

Và tên “thợ đúc đồng” này đã tìm nhiều cách để gây tổn hại đến chính cá nhân Phao-lô. “đã làm hại ta nhiều lắm”.

Phản ứng của Phao-lô là gì? Ông thẳng thắn: “Chúa sẽ báo trả hắn“.

Thứ hai, những người bạn yếu đuối

Tất cả đều bỏ rơi ta“. Khi mọi thứ đều đang gặp nguy hiểm, khi Phao-lô cần sự hỗ trợ và đồng cảm nhất thì những người bạn của ông đã “cao chạy, xa bay”.

Đứng ra ủng hộ Phao-lô là điều dường như không thể với những con người yếu đuối này. Họ đã chọn từ bỏ.

Phản ứng của Phao-lô? Ông dịu dàng: “Xin Chúa đừng chấp trách họ!

Thứ ba, Người Bạn mạnh mẽ

Chúa đứng bên cạnh Phao-lô khi ông đang đứng trước những kẻ buộc tội mình.

Chúa Jêsus là Người Bạn không thể nhìn thấy, nhưng Phao-lô đã cảm nhận một sự hiện diện chân thật luôn bên cạnh. Ông nghe thấy một giọng nói an ủi lòng, “Ta luôn ở cùng con. Con đang làm tốt lắm, hãy tiếp tục. Có thể con chưa biết, nhưng chính con đang mở rộng lời chứng của mình cho công tác Phúc Âm”.

Phản ứng của Phao-lô? Sự can đảm và tấm lòng mạnh mẽ thờ phượng Chúa.

Sẽ có kẻ thù hùng mạnh. Sẽ có những người bạn yếu đuối. Nhưng luôn luôn chúng ta sẽ có một Người Bạn mạnh mẽ bên cạnh, tên Ngài là Chúa Jêsus.

Bài: RAY ORTLUND; dịch: SD
(Nguồn: thegospelcoalition)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *