Anh em trong Chúa: “Hãy rửa chân lẫn cho nhau”

Oneway.vn – Tại sao với anh em trong Đấng Christ, việc “rửa chân cho nhau” trở nên hiếm hoi, trong khi chính Chúa Jêsus dạy rằng chúng ta phải rửa chân cho nhau?(Ảnh: Let’s Walk Together in God’s Promises)

Lần cuối cùng bạn rửa chân cho anh em trong Chúa là khi nào? Hay bạn chưa bao giờ làm việc này? Có thể bạn cho rằng đó là việc của các Mục sư, là lễ nghi hay truyền thống trong Hội thánh?

Chúng ta cần nhìn việc này theo cách mới mẻ hơn.

Hãy thử hình dung nếu Chúa đang rửa chân cho bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận dòng nước ấm, bàn tay mạnh mẽ của Chúa đang chạm vào, kỳ cọ và làm sạch từ bàn chân đến ngón chân bạn. Mọi mỏi mệt tan biến, tinh thần khoan khoái… Bạn được làm tươi mới lại và bị hạ xuống khi Chúa chạm vào chân mình. Tâm linh bạn được phục hồi bởi sự phục vụ yêu thương của Ngài.

Có lẽ các môn đồ sẽ kinh ngạc dường nào khi thấy Thầy mình quấn khăn, rồi bê chậu nước đến bên cạnh họ… Ngài là Chủ, nhưng đang làm công việc của một đầy tớ…

Đức Chúa Jêsus đáp: ‘Bây giờ, con chưa hiểu việc Ta làm, nhưng về sau sẽ hiểu’”. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Ngài mặc áo lại và trở về bàn ăn. Ngài hỏi (Giăng 13:12-15 BTTHĐ): “Các con có hiểu điều ta vừa làm cho các con không? Các con gọi ta là thầy là Chúa rất đúng, vì ta là Chúa. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã nêu cho các con một gương, để các con theo đó mà đối xử với nhau”. (Giăng 13:7)

Đã có lúc Chúa kêu gọi tôi hầu việc Ngài theo cách đó. Một lần khi chuẩn bị hôn lễ cho một chị em, tôi đã rửa và xức nước hoa lên chân chị. Lần khác khi mâu thuẫn nảy sinh và Chúa đã nhắc tôi khiêm nhường, phục vụ bằng cách rửa chân. Đó là một phần trong việc khôi phục mối quan hệ. Những lần khác Chúa sai tôi làm vậy để bày tỏ tình yêu thương.

Khi Ma-ri rửa chân cho Chúa Jêsus, đó là cách bà công khai sự tôn quý dành cho Chúa, và chuẩn bị cho sự chết của Ngài.

Những người quanh cô quở trách hành động đó, nhưng Chúa Jêsus phán (Mác 14:6,9): “Hãy để mặc người. Tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho Ta. Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được; nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu. Người đã làm điều mình có thể làm, đã xức xác Ta để chuẩn bị cho việc chôn cất”.(Ảnh: Reflections)

Và Ngài phán trong Ma-thi-ơ 25:40 “Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta”.

Tôi không thể dùng nước mắt để rửa chân cho Chúa như Ma-ri; nhưng Chúa có thể và sẽ sử dụng bàn tay tôi để rửa chân cho các chi thể của thân Ngài. Còn bạn thì sao?

Chúa nhắc chúng ta rằng trong mọi sự, hãy hạ mình xuống thì Ngài sẽ nhấc chúng ta lên. Hạ mình, cúi mình xuống trước một người trước mặt mình thật không dễ, phải không? Hãy cầu xin Thánh Linh Chúa giúp bạn hạ cái tôi của mình xuống, xem người khác cao trọng hơn mình, thì chính Ngài sẽ nâng bạn lên rất cao. Rất cao!

Bài: Donald Collins; Dịch: PT
(Nguồn: cbn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *