Bạn Đi Thăm Xứ Thánh Chưa?

Bạn đã hành-hương JERUSALEM chưa?

Mùa “Thương-khó” trong ơn của Chúa, một tôi-tớ Chúa được đi thăm “Xứ Thánh” về kể lại rằng:

1/- Chứng-tích lịch-sử:  Không một người tin Chúa nào mà không ước-mơ được đến thăm “Xứ Thánh” một lần trong đời của mình. Nhưng ước-mơ để mơ-ước, điều kiện thực tế có nhiều khó khăn..!

Đất Nước Do-thái, tưởng như không có, nhưng Lời Chúa hứa đã thành hiện-thực.  Những chuyện về tuyển-dân, những nơi Chúa Cứu-thế Giêsu tại thế vẫn còn ghi-dấu cho đến ngày nay. Quốc-gia du-lịch phát-triển, các di-tích cũng bị thu-hẹp, di-dời, thí-dụ như “nơi Chúa Giêsu chịu Báp-têm”  đã di-dời đến chỗ mới, khang-trang hơn ..v.v…

Tại đây, hình-ảnh nổi bật, do hai tôn-giáo lớn là Chính-thống-giáo và Công-giáo La-mã. Các Đền Đài đua nhau mọc lên, tiếng chuông tam-bộ, tiếng loa cầu-kinh như kêu gọi mọi người về với tôn-giáo của họ..

Điều vui-nhộn nhất ở đây, mỗi khi đến những nơi di-tích thi y như rằng các máy đủ loại móc ra chụp hình, kể cả các loại Cellphone hiện đại ngày nay.

oneway5

2/- Niềm-tin thêm niềm-tin:   Nếu những ai đã từng làm bài, dạy Thánh-Kinh, giảng-luận thì niềm-tin lại thêm niềm-tin. Chính những nơi này cho thấy rằng mình đã viết, giảng và tin đúng. Vì Chúa là Đấng Sống và đang Sống qua các tôi-tớ, con dân của Ngài trải dài qua bao thế-hệ còn ghi dấu trên mảnh đất lịch-sử này. Tất cả, họ đều đang chờ đợi “Ngày Ngài trở lại dương-thế lần II” như Ngài đã hứa.

3/- Lòng cảm-xúc:   Tôi rất cảm-xúc đến tận tâm-linh, lòng bui-ngùi rơi lệ (tôi-tớ Chúa kể). Những địa-danh ghi trong Cựu-ước vẫn còn đây..!  Một trong những địa-danh, tôi đứng trên đỉnh  Pít-ga núi Nê-bô nơi mà Mô-sê (Môi-se) được CHÚA cho Ông nhìn thấy toản cảnh “Đất Hứa cho Israel” (Phục.34).  Thật không cầm được dòng lệ..!  Tôi-tớ Chúa, ai có thể sánh bằng Mô-sê?  Thế mà vì sơ-xuất, vì buồn lòng trước đám dân bội-nghịch, đã mất lòng Chúa, Ngài phán:  “12 Nhưng Chúa phán với Mô-sê và A-rôn, “Vì các ngươi không tin Ta, để tôn thánh Ta trước mắt dân I-sơ-ra-ên, cho nên các ngươi sẽ không đem đoàn dân nầy vào xứ Ta sẽ ban cho họ.” (Dân.20:12 bản 2011).  Chúng ta ngày nay là tôi con Chúa, hầu việc Ngài, hãy nhớ bài học “Mô-sê không được vào đất hứa mà cẩn-thận trong lời giảng, việc làm như Lời nhắc nhở: “ICo 10:31   31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”

oneway

Hôm sau, chúng tôi (đoàn du-lịch) được đến nơi trong Tin Lành Giăng chép: “17 Đức Chúa Giê-su vác thập tự giá Ngài đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô- tha.”(Giă.19:17).  Một quả đồi, đất đá lởm-chởm dáng hình cái Sọ người. Đường đi lên dốc thoai-thoải, thế mà Chúa Jesus đã vác thập giá mình lên đến đỉnh..! Mọi người cũng đã lên đến đỉnh đồi này, trên lưng chỉ có một cái túi đeo lưng nhỏ, ai cũng mệt nhọc thở-dốc… nhớ đến “hôm ấy Con Người” đã đi lên với khổ-giá trên lưng, khoảng sau trưa trời nắng, ôi mệt nhọc biết bao..! Một ngày và một đêm Người không được ăn, không được uống, bị đánh đòn cách tàn-bạo nhất lịch-sử, bị xử-án tội chết trước đám đông hò-reo kích-động..! Xong mọi việc, người ta lôi kéo Người, đạp sau lưng, roi quất liên-hồi.!  Giờ đây trong linh tôi đang vang lên bài hát “Gô-gô-tha” trong Thánh Ca VN..! Ôi đau thương, thật khôn-lường..! Thế mà “Người đã uống cạn chén đắng” như ý Đức Chúa Cha muốn!  Một số Anh Em chúng tôi đã đứng yên lặng nhìn lên trời trong xanh nắng đẹp mà dòng lệ tuôn rơi cho tội lỗi mình..!

oneway1

4/- Chúa Giêsu phán:  Có đi đến tận nơi “mắt thấy thì lòng mới dấy” không hề sai..! Nhưng không phải ai cũng có điều-kiện để “Viếng-thăm xứ Thánh”.  Nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh, suy-gẫm và cầu-nguyện thì Chúa Thánh Linh sẽ dẫn đưa chúng ta vào trong Lẽ-thật của Ngài như đã được viết trong Thánh Kinh.  Chúa Giêsu sau ngày Phục Sinh đã công-bố: “29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giă.20:29).

Nguyện Chúa Thánh Linh, Ngài là Đấng an-ủi, Ngài ủi-an chúng ta..Amen.

Mục Sư Hưu-trí Nguyễn Minh Thu. Theo: songdaoonline.com

Bài viết cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *